Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2012

Nässprayen som ökar den sociala intelligensen

Personer som får nässpray med hormonet oxytocin ökar sin förmåga att tolka ansiktsuttryck och förstå andra personers känslor. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin och Universitet i Oslo. Resultaten kan bli intressanta för framtida behandling av både psykiska störningar och inom narkomanvården.

Vid berörning och massage utsöndrar kroppen oxytocin – en sorts ”kärlekshormoner” som kroppen bland annat använder för att starta förlossningar.

Forskare vid Sahlgrenska akademin och Universitetet i Oslo kan i en ny studie visa att personer som får en nässpray innehållande oxytocin också ökar sin förmåga att tolka ansiktsuttryck, och därigenom andra människors känslor.

I studien fick 40 friska studenter vid universitetet i Oslo antingen en spray gjord på saltvatten eller en spray innehållande oxytocin.

Försökspersonerna fick därefter studera bilder på arga, glada respektive neutrala ansiktsuttryck.

–Försöken visade att oxytocin förstärkte försökspersonernas tolkning av känslouttrycken, så att personer som fick oxytocinspray uppfattade de arga ansiktena som argare och de glada ansiktena som gladare, säger Dan-Mikael Ellingsen, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Studien, som publiceras i tidskriften Social Cognitive & Affective Neuroscience och som stöds av svenska och norska Vetenskapsrådet, konstaterar att de personer som har sämst förmåga att tolka olika ansiktsuttryck också var de som förbättrade sig mest när de fick oxytocinspray.

– Det är med andra ord de som behöver det mest som har mest hjälp av oxytocin, säger Dan-Mikael Ellingsen.

Många av bilderna uttryckte mer sublima känslor, på en nivå som vår hjärna har förmåga att registrera utan att vi själva är medvetna om det. Enligt Dan-Mikael Ellingsen tycks oxytocin hjälpa oss att identifiera dessa mer svårtolkade känslouttryck.

–Baserat på våra och andras tidigare forskningsresultat tror vi därför att oxytocin kan vara en bra tilläggsbehandling för personer med psykisk sjukdom. Det kan inte bota en psykisk störning, men nästan alla psykiska störningar innebär en nedsatt förmåga att känna igen andra människors känslor, och kan du öka den förmågan fungerar du förmodligen bättre i sociala sammanhang, säger han.

Dan-Mikael Ellingsen och hans kollegor vill nu gå vidare och undersöka om oxytocin också kan fungera som en kompletterande behandling för narkotikamissbrukare.

– Bristande förmåga att tolka sociala signaler är en viktig faktor för narkotikamissbrukare. Om våra antaganden stämmer kan oxytocinspray vara en enkel, kompletterande behandling inom narkomanvården.

Kan vanliga människor ha nytta av oxytocinspray?
– Det är tveksamt. Personer som redan var bra på att läsa andra människors emotionella uttryck fick inte bättre resultat efter att ha fått oxytocin, säger Dan-Mikael Ellingsen.

Artikeln Oxytocin enhances pupil dilation and sensitivity to “hidden” emotional expressions publiceras i Social Cognitive & Affective Neuroscience. För kopia av artikeln använd kontaktuppgifter till Dan-Mikael Ellingsen nedan.

FAKTA
Oxytocin produceras i hypotalamus i hjärnan. Kroppen använder hormonet bland annat för att starta en förlossning och dra ihop livmodern efter födseln, och det används idag som hjälp vid amningsproblem. Forskning har visat att oxytocin spelar en viktig roll i det sociala beteendet hos många arter, till exempel när det gäller omsorg för avkomman. Flera studier tyder också på att oxytocin har en positiv effekt på autism, både genom att minska repetitivt beteende och genom att öka förmågan att förstå andras känslouttryck.

KONTAKT
Dan-Mikael Ellingsen, institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 076 774 30 47 dan-mikael.ellingsen@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera