Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2012

Mittuniversitetet får tio miljoner till utvecklingsprojekt

Mittuniversitet får tio miljoner kronor av Länsstyrelsen i Västernorrland, Regionförbundet i Jämtlands Län och näringslivet. Pengarna ska användas till utvecklingsprojekt i de båda länen och omfattar dels projekt vid tre skolor, dels ett forskningsprojekt som ska stödja, följa och sprida erfarenheterna vid de tre skolorna.

Mittuniversitetet kommer nu att gå ut till skolorna i Västernorrland, norra Hälsingland och Jämtland med uppmaningen att komma in med projektförslag.

– Vi kommer att använda Mittuniversitetets kompetens och resurser dels för att bistå skolorna i deras utvecklingsarbete, dels för utvärdera arbetet och ge erfarenheterna spridning, säger Anders Söderholm, rektor på Mittuniversitetet. Det här är ett exempel på hur universitetet kan samverka med samhälle och näringsliv för att få till stånd en regional utveckling.
Initiativet till projektet kommer från föreningen Mitt Norrland Utbildning, MNU. Föreningen har bildats av kommuner och företrädare för näringslivet i Jämtland och Västernorrland och har till syfte att utveckla utbildning och kompetens i regionen.

– I näringslivet blev vi bekymrade över att Jämtland och Västernorrland hade en lägre utbildningsnivå än andra delar av landet och att alltför få av studenterna på Mittuniversitetet kommer från och stannar i regionen, säger Björn Lyngfelt, ordförande i Mitt Norrland Utbildning. Vi kommer från näringslivets sida att engagera oss i de här skolutvecklingsprojekten med målet att utveckla Världens bästa regionala utbildningssystem. Varför skulle vi sätta ribban lägre?

INFORMATION OCH KONTAKT
Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet, 070-322 86 40
Björn Lyngfelt, ordförande Mittnorrland Utbildning, 070-626 82 23
Medlemmar i Mittnorrland Utbildning är Mittuniversitetet, SCA, AB Persson Invest, Metso Paper, Länsförsäkringar Jämtland, Diös Fastigheter, Jämtkraft, Saab Östersund, Sundsvalls och Östersunds kommuner, Länsstyrelsen i Västernorrland, Regionkommittén i Jämtland samt Handelskammaren Mittsverige.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera