Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2012

Ungas intresse för politik hittar nya lekfulla former

Unga människor engagerar sig inte i partipolitiska institutioner men det betyder inte att de är ointresserade av politik. De väljer nya forum för att diskutera samhällsfrågor. Anne Kaun, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, har undersökt ungas engagemang i Estland.

Anne Kauns doktorsavhandling visar att ungas samhällsintresse i Estland inte ryms inom de traditionella partipolitiska formerna utan är allt oftare kopplat till deras medievanor.

– Det är främst på internet som ungas engagemang visar sig och det tar sig andra uttryck än den snäva partipolitiken. De bloggar och diskuterar samhällsfrågor i olika forum. De är ofta lekfulla – de skämtar till exempel om finanskrisen. De skriver om fotboll och konstruerar en nationell identitet utan ett officiellt statligt upplägg. De är lekfulla samtidigt som de knyter an till en politisk offentlighet på ett frivilligt och roligt sätt, säger Anne Kaun.

Öppna upp för dialog
De väljer att debattera på nyhetssajter men samtidigt finns en tveksamhet till kommentarerna, eftersom det många gånger är främst extrema åsikter, som är representerade.

– Läsare upplever att människor ofta skriker ut sin åsikt snarare än att öppna upp för en dialog mellan medborgare. Trots detta vill man undvika att begränsa yttrandefriheten, eftersom Sovjettidens hårda statliga kontroll har satt sina spår, säger Anne Kaun.

Anne Kauns resultat visar dessutom att många unga människor i Estland är kritiska till de traditionella massmedierna. En del litar främst på vänner och familj när det gäller information om politik och samhället.

– Det finns tecken på att medierna inte har den allomfattande makt som de ofta tillskrivs.

Kan bli problem
Anne Kaun har i sin avhandling gjort en systematisk genomgång av olika sorters medborgerliga praktiker i det samtida Estland och hon pekar på olika problem som uppstår mellan det gamla och det nya.

– Det kan bli problem med dagens representativa demokrati om det är så att unga engagerar sig på andra sätt än i de institutioner som följer med denna form av demokrati. Det måste finnas möjligheter för dessa olika former av engagemang att mötas, avslutar Anne Kaun.

KONTAKT
För mer information kontakta Anne Kaun: 08-608 47 91, anne.kaun@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera