Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2012

Tinande permafrost ökar kvävetillgång i subarktiska torvmarker

En grupp ekologer från Climate Research Centre (CIRC) i Abisko, Umeå universitet, och VU University Amsterdam visar att tinande permafrost ökar bördigheten i subarktiska torvland i norra Sverige. Den ökande bördigheten kan påverka växtproduktion och artsammansättning. De nya rönen publicerades nyligen i tidskriften Global Change Biology.

Frida Keuper tillsammans med kollegor från institutionen för ekologi vid VU University Amsterdam jämförde växttillgängligt kväve i pooler och flöden i ytnära permafrost (0-10 cm under upptiningsgräns) med dem från gällande rotzon (5-15 cm djup) på fem utvalda torvmarker i subarktiska Sverige (norra Sverige). Ett subarktiskt klimat kännetecknas av en sammanhängande vinter med snö och tjäle men till skillnad från det arktiska klimatet, tinar tjälen varje vår.

I försöken visade det sig att det fanns upp till sju gånger mer växttillgängligt kväve i ytnära permafrost jämfört med gällande rotzon. Ett ytterligare experiment visade dessutom ett åtta gånger så stort upptag av kväve från permafrostjord än från andra kvävekällor, så som rotzon eller förna.

– Resultaten betyder att jord från tinande permafrost i subarktiska torvmarker kan frigöra en biologisk relevant mängd växttillgänglig kväve vilket kan ha en påverkan på växtproduktivitet och artsammansättning, säger Frida Keuper.

INFORMATION OCH KONTAKT
Forskningsledaren Frida Keuper är nu anställd som postdoktor vid Climate Impact Research Centre (CIRC), vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Ellen Dorrepaal, forskarassisten vid CIRC, är en av artikelns medförfattare.

Artikeln med titeln: A frozen feast: thawing permafrost increases plant-available nitrogen in subarctic peatlands blir belyst i Nature Climate Change.

Originalartikel:
Keuper, F., van Bodegom, P. M., Dorrepaal, E., Weedon, J. T., van Hal, J., van Logtestijn, R. S. P. and Aerts, R. (2012), A frozen feast: thawing permafrost increases plant-available nitrogen in subarctic peatlands. Global Change Biology, 18: 1998–2007. doi: 10.1111/j.1365-2486.2012.02663.x
 
För mer information, kontakta gärna:
Frida Keuper
institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Climate Impact Research Centre (CIRC)
E-post: frida.keuper@emg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera