Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2012

Tekniker litar på informationssystem men vårdpersonal är skeptisk

Anställda inom en ingenjörskultur litar på och har lätt för att använda informationssystem. I en vårdkultur däremot finns en mer ifrågasättande inställning till systemen och mindre tillit till dem.

Detta är några av slutsatserna i Ann Svenssons doktorsavhandling. Hon är universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap på Högskolan Väst och disputerade i informatik vid Göteborgs universitet den 18 juni.

Ann Svensson har undersökt användandet av informationssystem för flygplansunderhåll vid en av det svenska flygvapnets flygflottiljer, F7 i Såtenäs. Här har man informationssystem för att hålla reda på hur det står till med varje flygplan. Bland annat registreras alla fel och åtgärder. Ann Svensson har också studerat hur informationssystem används inom akutsjukvården i norra Älvsborg och Uddevalla. Här handlar det bland annat om beslutstödsystem och patientjournaler.

Personalen vid flygflottiljen var betydligt mer involverad i utvecklingen av informationssystem än vad vårdpersonalen var. Sjuksköterskorna hade svårt att göra sig hörda. Ann Svensson skriver: ”Sjuksköterskorna upplever att läkarna inte tar någon större notis om deras synpunkter, och därför får det lätt konsekvensen att personal från IT-avdelningen som samlar in kraven på informationssystemen inte heller fångar upp sjuksköterskornas önskemål och krav. Det medför förstås en risk att informationssystemen inte anpassas till de arbetsuppgifter de ska stödja.”

Ann Svensson fann att ingenjörskulturen präglades av att säkerhet, kvalitet och uppföljning kom i första hand. Inom vårdkulturen däremot förlitade man sig mer på professionernas kunskaper och prioriterade inte säkerhet och kvalitet med hjälp av informationssystem. Ofta förknippade man informationssystem med effektivitet och kontroll. Detta står i konflikt med traditionella värderingar inom hälso- och sjukvården som handlar om omvårdnad och mänsklighet. Vårdpersonalen ansåg att de hade för lite utbildning om informationssystem och upplevde ganska stora problem vid användandet av dem.

För att utveckla användandet av informationssystem och för att vidareutveckla dem förordar Ann Svensson något hon kallar uppgörelser. Detta innebär ökad samverkan över professions- och organisationsgränser. Inom ingenjörskulturer skulle uppgörelser vara viktiga för att idéer och innovationer ska tas tillvara oavsett vilken yrkesgrupp de kommer ifrån. När det gäller vårdkulturer är det viktigt att sjuksköterskorna får större möjlighet till påverkan. Detta skulle skapa större tillit till informationssystemen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera