Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2012

Ny avhandling i nationalekonomi

Empirisk ekonomisk forskning berör ofta statistik med komplexa strukturer. Det är speciellt vanligt med hierarkiska strukturer, ett exempel på detta är när man tittar på resultat av centrala prov där genomsnittet skiljer sig mellan eleverna i en viss skola men också mellan olika skolor. Sådana strukturer riskerar att leda till felaktiga slutsatser om de inte modelleras och skattas korrekt och att ignorera dem innebär också att det är omöjligt att fånga verklighetens komplexitet. Flernivåanalys (multilevel analysis) har utvecklas för att hantera denna typ av komplexa datastrukturer.

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet använder och anpassar nationalekonomen Joel Karlsson flernivåanalys på en rad frågeställningar som är vanliga inom ekonomisk forsking. Speciellt fokus är på kapitalisering av gårdsstödet i gårdspriser, sannolikheten att få heltidsarbete om man är deltidsanställd, rörligheten i utbildningsnivå mellan generationer och identifikation av till exempel individer och företag utifrån indikatorer för till exempel produktivitet. Det framkommer i avhandlingen att i denna typ av statisk så finns det en risk att dra felaktiga slutsatser om vanliga analysverktyg används och att ett sådant förbiseende av komplexa strukturer också innebär att inte komplexiteten i statistiken analyseras helt och hållet.  

INFORMATION OCH KONTAKT
Joel Karlsson kommer ursprungligen från Hjo. Forskarstudierna har bedrivits under handledning av professor Ghazi Shukur och fil. dr Håkan Locking, båda verksamma vid Linneuniversitet.  Sedan en tid tillbaka arbetar Joel Karlsson som analytiker på Jordbruksverket.  
Avhandlingen “ ISSUES OF COMPLEX HIERARCHICAL DATA AND MULTILEVEL ANALYSIS: Applications in Empirical Economics” behandlas vid ett offentligt försvar fredagen 20 juni, klockan 13.00.  Disputationen äger rum i sal M1083 vid Linneuniversitet. Opponent är professor Scott Hacker, verksam vid Internationella handelshögskolan, Jönköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera