Artikel från Jönköping University
18 juni 2012

Ytterligare 2 miljoner kronor till forskning om redovisningskommunikation

Varför ser årsrapporter ut som de gör i sin nuvarande form? Vad behöver göras för att öka användbarheten för företags rapporter? Dessa frågor är något av det som forskare vid Jönköping International Business School och Handelshögskolan Göteborg ska titta närmare på.

Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse beviljade 2 000 000 kr till programmet ”Redovisningskommunikation II – praktik och förändring” som kommer att bygga vidare på forskningsresultaten från programmet ”Redovisningskommunikation – förtroende genom siffror, text och bilder” som också finansierades av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse med 2 000 000 kr.

Det första programmet var väldigt framgångsrikt och ledde till ett antal publicerade artiklar och internationella konferensbidrag, en bok om en fallstudie samt utveckling av forskarkursen ”Accounting Communication” som ges vid JIBS för första gången 2012.

Det nya forskningsprogrammet försöker att bidra med forskning kring varför företags årsrapporter ser ut som de gör, något som det inom redovisningsforskningen finns få studier kring. Förra programmet visade tydligt att förtagen inte nödvändigtvis är medvetna om vem som läser deras rapporter. Dessutom har svenska kommunikationsbyråer en stor frihet att skapa innehållet åt företagen. Det nya programmet kommer generera resultat rörande frågan om hur användbara årsredovisningar och andra finansiella rapporter t.ex. kvartalsrapporter är. ”Redovisningskommunikation II” kommer att ge ett värdefullt teoretiskt bidrag genom att studera redovisningskommunikation i praktik och dess förändring genom nya rapporteringsansatser.

– Det är en viktig signal till redovisningsforskning att en forskningsfinansiär som Handelsbankens forskningsstiftelser fortsätter att möjliggöra en oberoende forskning kring redovisningskommunikation. Vår forskning har fått positiva reaktioner från de nordiska länderna samt Storbritannien, Australien och Kanada som uppskattar att vi följer den nordiska forskningstraditionen som kvalitativ externredovisningsforskare, säger professor Gunnar Rimmel, programledare som tillsammans med Kristina Jonäll och en ny doktorand ska genomföra studien.

Det nya forskningsprogrammet, som löper över tre år, kommer att ge en värdefull insikt över hur användbara årsredovisningar och andra finansiella rapporter är utifrån ett redovisningskommunikationsperspektiv.

KONTAKT
Gunnar Rimmel, programansvarig, professor i företagsekonomi, JIBS
gunnar.rimmel@jibs.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera