Artikel från VTI
18 juni 2012

Ny nationell transportforskningsdatabas

I dagarna har en ny databas över pågående och nyligen avslutad svensk forskning inom transportområdet sett dagens ljus.

Databasen innehåller information om pågående och nyligen avslutad svensk forskning finansierad av Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten inom områdena transporter, trafik, vägar, trafiksäkerhet, transportekonomi, miljö, trafikanter, samhällsplanering med mera. I den mån det går länkar projektinformationen även till resultat.

Intensivt arbete med att utöka informationen
Det är BIC, VTI:s bibliotek och informationscenter, som har utvecklat och driver databasen.

– Vi har i dagsläget runt 1 800 projekt inlagda och vi håller för fullt på att föra in fler och uppdatera informationen, säger Birgitta Sandstedt, chef för BIC.

– Förutom den projektinformation vi får från de tre finansiärerna lägger vi till bland annat ämnesord och ämnesområden för att öka träffsäkerheten när användarna söker.

Databasen finns både i en svensk och engelsk version så den är användbar för många. Förutom att vara en informationskälla för alla aktörer är den också tänkt att, i ett nära samarbete med Näringsdepartementet och Transam, rådgivande forum för samordning av statliga forskningssatsningar inom transportområdet, bli ett viktigt analysinstrument för svensk transportforskning.

Integrerad i Transguide
Projektdatabasen är integrerad i Transguide, en webbplats utformad för att dels försörja aktörerna inom svensk transportforskning med information, dels sprida svensk transportforskning internationellt.

VTI:s bibliotek och informationscenter är sedan många år det nationella biblioteket för transportforskningen i Sverige. I det ansvaret ingår bland annat att driva och vidareutveckla Transguide.

KONTAKT
Birgitta Sandstedt, chef för BIC, VTI:s bibliotek och informationscenter
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera