Artikel från VTI
18 juni 2012

Bilbältesanvändningen i Sverige 2011

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Då låg bältesanvändningen bland vuxna i baksätet på 10 procent. År 2011 är drygt 80 procent av alla vuxna och cirka 96 procent av alla barn i baksätet bältade. I framsätet ligger nivåerna på drygt 96 procent. Den lägsta användningen har unga manliga förare 79 procent samt förare av vissa tunga fordon 50 %.

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2011 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades 60 200 personbilar, drygt 1 300 taxibilar samt cirka 7 300 övriga bilar.

När VTI:s mätserie började 1983, var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet blygsamma 10 procent. Den ökade i ett steg till 60 procent när lagen om bilbältesanvändning för vuxna i hela bilen trädde i kraft 1 juli 1986. Enligt de senaste observationerna är drygt 80 procent av alla vuxna baksätespassagerare och cirka 96 procent av alla barn i baksätet bältade.

Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare i personbil har under hela observationsperioden 1983–2011 legat på en betydligt högre och jämnare nivå än bland baksätespassagerare. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2011 är nivåerna på drygt 96 procent.

Från och med 1994 års observationer ingår också ett delprojekt där förarnas bältesanvändning kopplas till kön och ålder. Den lägsta användningen 2011 har unga (18–25 år) manliga förare, 79 procent, vilket är betydligt lägre än 2010. I samma åldersgrupp använder 92 procent av kvinnorna bälte. I åldersgrupperna 26–35, 36–50 samt ”51– ” använder 90–92 procent av männen och 97–98 procent av kvinnorna bilbälte.

Sedan 1 oktober 1999 åläggs även taxiförare att använda bilbälten. Bältesanvändningen i denna grupp har därefter ökat kontinuerligt och är sedan 2009 uppe i 93 procent.

År 1996 observerade VTI för första gången bältesanvändningen även i tunga fordon. Nivåerna har liksom för taxi ökat sedan 1996 om än från en mycket blygsammare nivå och inte alls lika kraftigt. I de tyngsta fordonen, med eller utan släp, var exempelvis cirka 5–7 procent av alla förare bältade 1999. År 2011 är andelen bältade i dessa fordon drygt 50 procent, en nivå som trots de senaste årens ökning är betydligt lägre än för personbilar.

KONTAKT
Jörgen Larsson, 013-20 41 81, jorgen.larsson@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera