Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2012

Bra kondition i tonåren leder till mindre depressioner som vuxen

En undersökning av över 1 miljon svenska män visar att en god fysisk kondition vid 18 års ålder kan kopplas till minskad risk för svår depression senare i livet. Studien, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, publiceras i senaste numret av British Journal of Psychiatry.

Flera tidigare studier har visat att ett stillasittande liv har samband med ökad risk för depression. De flesta av dessa studier är dock baserade på intervjuer med vuxna.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i en omfattande studie visa att träning hos yngre individer kan kopplas till minskad risk för svår depression senare i livet.

– Tonåren utgör en kritisk period i hjärnans utveckling då högre funktioner etableras och en utveckling av den sociala och emotionella förmågan sker. Därför fanns ett behov av större studier på yngre individer, säger Maria Åberg, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien.

I studien ingår samtliga svenska män födda mellan 1950 och 1987 som genomfört den tidigare obligatoriska mönstringen inför militärtjänst.

I undersökningen, som totalt omfattar 1 117 292 psykiskt friska unga män, har forskarna jämfört resultat från fysiska tester vid mönstringen med nationella sjukdomsregister.

– En sämre fysisk kondition vid 18 års ålder, mätt som testresultatet på träningscykel från mönstringstillfället, var direkt kopplat till en ökad risk för allvarlig depression i vuxen ålder, säger Maria Åberg:

– Separata analyser gjordes för att justera för så kallat omvänt orsakssamband, det vill säga att mycket tidiga symtom på depression skulle kunna ge sämre kondition på de fysiska testerna. Men även efter att man tagit hänsyn till detta såg sambanden likadana ut. Än mer anmärkningsvärt var att riskökningen kunde noteras ända upp till 40 år senare.

Genom att specialgranska de omkring 380 000 bröder som ingick i studien kunde forskarna utesluta att miljöfaktorer eller ärftliga faktorer skulle kunna ha påverkat sambanden.

Maria Åberg och hennes forskargrupp har i en tidigare studie visat att en god kondition som tonåring också påverkar IQ och skolprestationer, och hon tycker att skolgymnastikens status och resurser borde öka.

– Det behövs mer forskning  på området, men våra resultat ger ändå ett starkt stöd för att skolans kursplan för ämnet Idrott och hälsa bör ge större utrymme för aktiv idrottsutövning och stimulera till vanor som bygger upp och underhåller den fysiska konditionen, säger Maria Åberg.

KONTAKT
Maria Åberg
Med dr, läkare i primärvård och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0709-66 82 74 mab@neuro.gu.se
Georg Kuhn
Professor, e-mail: Georg.Kuhn@neuro.gu.se, tel: 031-786 3435, mobiltel: 0733-01 02 20 (only English speaking)
Kjell Torén
Professor, läkare i arbets- och miljömedicin, e-mail: kjell.toren@amm.gu.se, tel: 031-786 6262, mobiltel: 0702-19 07 11
Margda Waern
Professor, läkare i psykiatri, e-mail: Margda.Waern@neuro.gu.se, tel 031-342 21 64

LÄNK TILL ARTIKEL
http://www2.sahlgrenska.gu.se/pressimages/Aberg.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera