Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2012

Företagsstyrning: traditioner eller lagar?

I en ny doktorsavhandling undersöker Andreas Högberg skillnader i företagsstyrning (Corporate Governance) mellan främst Skandinavien och Asien, och hur finansiella resultat påverkas av olika ägartyper.

– Familjeägande är väldigt vanligt i Asien. Det har ofta en positiv effekt på investeringar i företaget men har paradoxalt nog inte någon positiv effekt på företagets värdering. På grund av hur traditioner kring arv i vissa kinesiska kulturer lever kvar är det vanligt att företag bryts upp i mindre enheter när grundaren av ett familjeföretag går bort. Detta gör att många familjeföretag i Asien är relativt små, säger Andreas Högberg.

En av de främsta faktorerna för skillnaderna i företagsstyrning i Asien rent formellt är ländernas olika rättsystem. I Taiwan, till exempel, har man formellt sett ett tyskt rättsystem som infördes i början av 1900-talet, medan det mer informella och traditionsenliga beteendet är starkt påverkat av kinesisk kultur.

– Med ett rättsystem som är ”pålagt”, som i exemplet med Taiwan, är det svårt bryta de informella traditionerna. Där handlar det mer om att känna rätt personer och att ta hand om familjen, vilket ofta leder till vad vi i väst benämner korruption, säger Andreas Högberg.

I avhandlingen  visar Andreas Högberg också i en omfattande studie, av 58 länder världen över, att det anglosaxiska rättsystemet, som bygger på prejudikat, över lag fungerar bättre än det tyska systemet i Europa, där man dömer efter en omfattande lagbok. Andreas poängterar dock att man på landnivå inte kan dra samma slutsats och att företagens investeringskvalitet i Asiatiska länder med tyskt rättsystem faktiskt fungerar bättre än de anglosaxiska länderna.

KONTAKT OCH INFORMATION
Andreas Högberg
Mobil: 070 – 308 20 45

Avhandlingens originaltitel: “Corporate Governance, Legal origin and Firm Performance: An Asian Perspective” Fakultetsopponent vid disputationen var professor Trond Randöy, Universitetet i Agder, Norge. Betygsnämnden bestod av lektor Aleksandra Gregoric, Copenhagen Business School, docent Sven-Olof Daunfeldt, Högskolan i Dalarna, Ratio Institute och HUI Research, och professor Ghazi Shukur, JIBS. Ordförande var professor Per-Olof Bjuggren, JIBS, huvudhandledare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera