Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2012

Friluftsliv kan inte förväntas få skydd av lagstiftning

Fredagen den 8 juni försvarar Lena Petersson Forsberg, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ”Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering”. Vid första anblicken kan det framstå som om friluftsliv har ett mycket starkt skydd i planeringens lagstiftning. Men oprecisa lydelser i lagtexten medger att exploateringsintressen ofta blir vinnare i kampen om naturområden.

– För många människor är friluftsliv så pass viktigt att de väljer bostadsort eller bostadsområde för att kunna vistas i naturen nära där de bor. Friluftsliv har också starkt politiskt stöd, mycket beroende på dess koppling till folkhälsa och det är kommunerna som i sin fysiska planering förväntas kunna främja friluftslivet i frågor som gäller användningen av mark och vatten. Det är dock inte ovanligt att det i planeringsprocessen beslutas att naturområden ska exploateras. Dessa beslut kan då motiveras av att ”det finns så mycket grönt” och att friluftsliv kan ske ”någon annanstans” än där man vill exploatera, menar Lena Petersson Forsberg.

– Blekingebor är förhållandevis nöjda med tillgången på friluftsnatur men cirka en sjättedel av tillfrågade människor från hela landet uppger att de saknar lämpliga områden för friluftsliv. Många anser även att kommunerna behöver bli bättre på att skydda naturområden som inte är bullerstörda, skapa tillgänglighet till naturen med kollektivtrafik och visa en bättre beredskap inför klimatförändringarnas konsekvenser för friluftsliv. Nuvarande planeringslagstiftning kan inte av egen kraft skydda eller främja friluftslivet utan planbeslutens utfall är beroende av att människor engagerar sig för friluftslivets räkning i planeringsprocesserna, avslutar Lena Petersson Forsberg.

INFORMATION OCH KONTAKT
Disputationen är öppen för allmänheten.
Dag: Fredagen den 8 juni
Tid: Kl 13:00 – 16:00
Plats: Sal C413A, Hus C, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera