Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2012

Gävleforskare gör miljövinster och sänker kostnaderna för telekomindustrin

Per Landin, doktorand vid Högskolan i Gävle som försvarar sin avhandling den 7 juni, visar i sin forskning hur man genom att lära sig förstå de störningar som uppstår i trådlösa kommunikationssystem får möjlighet att konstruera mer effektiva förstärkare.

 den 7 juni, visar i sin forskning hur man genom att lära sig förstå de störningar som uppstår i trådlösa kommunikationssystem får möjlighet att konstruera mer effektiva förstärkare.
Per Landin undersöker i sin avhandling “Digital Baseband Modeling and Correction of Radio Frequency Power Amplifiers” hur störningar som uppkommer då man tvingas använda allt starkare förstärkare kan minska.
Att beskriva störningar. Det finns metoder som förbättrar signalkvaliteten samtidigt som det är möjligt att höja energieffektiviteten. En sådan metod som blivit populär de senaste åren är “digital predistorsion”. Metoden kräver dock att man matematiskt kan beskriva störningar som förstärkaren introducerar i signalen.
Det är just detta område Per Landins avhandling fokuserar på: Hur man beskriver (modellerar) effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer.
Att konceptuellt förstå störningarna. Avhandlingen visar hur man kan motivera användandet av en viss typ av modeller samt hur man förbättrar prestandan hos dessa modeller. Detta gör att korrektionsmetoderna kan förbättras när störningarnas form är kända men det bidrar även till att öka förståelsen för hur störningarna i en effektförstärkare uppträder. Genom att konceptuellt förstå störningarna är det möjligt att konstruera förstärkare med lägre störningsnivåer.
Mycket lovande resultat. Metoder för att förändra signalen så att den bättre passar förstärkarna har testats experimentellt i kombination med “digital predistorsion”. Resultaten är mycket lovande och visar att verkningsgraden hos effektförstärkarna kan höjas mellan 1,5 och 3 gånger samtidigt som signalkvaliteten är acceptabel. 
–  Detta är ett mycket viktigt resultat för exempelvis telekomindustrin genom att det är går att sänka kostnaderna och reducera de negativa miljöeffekterna av hög elförbrukning i telekommunikationsnäten, säger Per Landin.
Den 7 juni, kl 13.00 försvarar Per Landin sin avhandling i hörsal 33:202, Högskolan i Gävle.
För mer information, v v kontakta:
Per Landin, doktorand i elektronik, Högskolan i Gävle, 026-64 85 78
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera