Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2012

Allergiframkallande färger hittades i kläder

Allergiframkallande färger som borde vara borta från klädmarknaden finns ändå kvar i plaggen, visar en ny studie från Lunds universitet. Och i semestertider med klädköp utomlands ökar risken att få plagg med förhöjda värden av gamla, utdömda färger.

Klädfärger är en av flera frågor på agendan när cirkaa 400 europeiska forskare inom hudallergi möts i Malmö den 13-16 juni.

Våra kläder är en av de vanligaste orsakerna till allergier och hudbesvär. Därför har en grupp forskare vid Lunds universitet kontrollerat om ett antal allergiframkallande färgämnen fortfarande återfinns i klädesplagg som säljs i Sverige och andra länder. De aktuella färgerna används numera sällan till textilier. Men även om de inte används finns ändå risk att de följer med som en biprodukt till andra färger. Inga färgämnen är nämligen helt rena.

– Det är färgämnen som EU listat som allergiframkallande, och som därför inte bör finnas i kläderna. Ändå hittade vi förhöjda värden i några fall – både inom och utanför Europa, berättarMagnus Bruze, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I studien analyserade han tillsammans med kolleganMarléne Isakssonoch andra forskare 121 klädesplagg inköpta över hela världen. Fokus var på allergiframkallande ämnen från s.k. azo-färger som används vid färgning av polyester, nylon och andra syntetmaterial. Forskarna fann fyra olika allergiframkallande färgämnen i tre klädesplagg. I ett fall gällde det tights tillverkade i Italien, och i två andra fall gällde det behå och trosa tillverkade i Indien.

Inga av de åtta allergiframkallande färgämnen som undersöktes hittades i de klädesplagg som köpts i svenska butiker.Magnus Bruze ochMarléne Isakssonbedömer det ändå som sannolikt att de allergiframkallande färgerna finns bland kläder som säljs i Sverige, bl.a. med tanke på klädesmarknadens stora volymer och omfattande import. Våra allt mer globala resvanor innebär också att plagg med förhöjd allergirisk kan följa med hem i resväskan. Regelverken utanför EU varierar, och är inte lika högt ställda överallt.

De två forskarna anser att textil- och klädesallergier bör uppmärksammas mer, både i samband med tillverkningen och bland patienter som söker för allergiska problem. Bl.a. är de pådrivande för att ett antal textilfärgämnen ska ingå i den basserie av tester som görs på patienter med misstänkt allergi. De har också tagit initiativ till ett internationellt projekt där förekomsten av textilallergier ska undersökas i olika länder.

Den 13-16 juni träffas ca 400 forskare och experter på hud- och kontaktallerigier på Luftkastellet i Malmö i samband med att Lunds universitet och Region Skåne anordnar ”The 11th Congress of the European Society of Contact Dermatitis”.

Ovan nämnda studie och projekt tas tillsammans med en rad andra frågor upp på konferensen. Hit hör bl.a. allergiproblem bland frisörer, allergiframkallande glasögonbågar och allergiproblem bland hockeyspelare.

Länk till konferenswebben:  www.escd2012.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera