Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2012

Lättare att bestämma risk för glutenintolerans med ny metod

En ny metod för analys av det komplexa HLA systemet, som associeras med typ 1 diabetes och celiaki, gör analysen tillgänglig för klinisk riskbedömning samt epidemiologiska studier. Det visar en avhandling av Ewa Lavant vid Malmö högskola.

Forskning har visat att HLA, human leukocyte antigen, särskiljer sig hos de individer som utvecklar vissa sjukdomar. Detta gäller i synnerhet autoimmuna sjukdomar. Det finns idag en rad olika metoder att bestämma HLA, de kommersiella metoderna är dock, som regel, både dyra och komplicerade att genomföra.

Ewa Lavant, doktorand vid Malmö högskola, har i sin forskning funnit en metod som är både snabbare och billigare när det gäller att finna risk HLA, som associeras med typ 1 diabetes och glutenintolerans, celiaki.

Styr immunreaktion
HLA är en viktig del av immunförsvaret och är en av de faktorer som styr immunreaktionen hos en individ. Det finns många olika typer av HLA och variationen av HLA skiljer sig kraftigt åt mellan olika individer, något som kan förklara varför en individ blir sjuk medan en annan förblir frisk.

Har studerat tre HLA gener
Ewa Lavant har i sin forskning studerat en alternativ metod att bestämma risk HLA som associeras med typ 1 diabetes och celiaki.

– Metoden grundar sig på PCR, Polymerase Chain Reaction, där olika primers, specifika för HLA av intresse ingått. De primers som kan binda till DNA:t ger en PCR produkt som kan hittas med hjälp av fluorescerande färg. Efter reaktionen separeras och storleks bestäms de producerade PCR fragmenten med hjälp av kapillärgel-elektrofores och produkterna analyseras, förklarar Lavant.

På klinik och i forskning
Metoden möjliggör att de tre HLA generna Lavant studerat kan analyseras i ett steg, vilket bidrar till låga kostnader och snabb tolkning.

– Metoden är lika säker som de som finns på marknaden idag, dock är den snabbare och billigare, säger Lavant.
Metoden lämpar sig att användas inom forskningen vid epidemiologiska studier, men även som ett verktyg för klinisk riskbedömning av sjukdom.

– Metoden används redan idag vid universitetssjukhuset SUS i Malmö för riskbedömning av celiaki vid oklara fall och vid screening för celiaki, till exempel i de fall där en förälder eller syskon är glutenintolerant och hos individer med Downs syndrom. När det gäller typ 1 diabetes används metoden främst inom forskningen, säger Lavant.

Fler användningsområden
Lavant har i sin avhandling även undersökt associationen mellan HLA och akut hjärtinfarkt samt risken att utveckla kronisk smärta efter ljumskbråksoperation.

– Vi ser även möjligheten att använda metoden för att bland annat identifiera HLA som associeras med risk för narkolepsi, säger Lavant.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera