Artikel från Södertörns högskola
1 juni 2012

Handbok framtagen för invandrares samhällsdeltagande genom e-tjänster

Forskningsprojektet ”Immigrant Inclusion by e-participation”, som Södertörns högskola drivit tillsammans med lärosäten i Finland och Estland, har tagit fram en handbok för invandrares deltagande i samhället via e-tjänster.

Invandrares deltagande i samhället är viktigt för att säkra en stabil social och ekonomisk utveckling. För att integrera invandrare och göra att de känner sig delaktiga i sitt nya land, bör de garanteras en möjlighet att delta i dess verksamheter.

Forskningsprojektet ”Immigrant Inclusion by e-participation” har undersökt hindren som människor från andra kulturer och med andra språk stött på, när de sökt olika former av samhällsdeltagande via webbaserade tjänster i Sverige, Finland och Estland.

–  De mest uppenbara hindren för e-deltagande som projektet fann, var inte bara bristen på tekniska och kognitiva kunskaper, utan också språkkunskaper, fördomar, motivation och jämställdhet, berättar projektledare Irma Tolonen.

Projektet har resulterat i information, stöd och rekommendationer för olika målgrupper som finns sammanfattat i två handböcker. Manualerna finns på www.supportingdiversity.eu [Ref 1] på svenska, engelska, finska och estniska.

Målet har varit att ge idéer och sprida praktisk kunskap till myndigheter som arbetar med invandrares deltagande i samhället via webbaserade tjänster. En förhoppning är att även andra som arbetar med delaktighetsfrågor ska hitta användbar information och tips i handböckerna.

KONTAKT OCH INFORMATION
Projektet, som pågått sedan 2009 och nu avslutas, har finansierats av EU. Södertörns högskola var partner i projektet, tillsammans med Helsingfors universitet, Tallinn universitet och andra myndigheter i de deltagande länderna.

Kontakt
Mauri Kaipainen, professor i medieteknik vid Södertörns högskola: 070-767 03 51, mauri.kaipainen@sh.se
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 070-286 13 32, eleonor.bjorkman@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera