Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2012

Svenska studenter skriver talspråk på spanska

Svenskspråkiga studenter som läser spanska på universitetet överanvänder ordkombinationer som är mer av talspråk när de skriver på spanska. När studenterna använder ordkombinationer innehållande que (lo que, de que, algo que, dice que) i sammanhang med andra ord i en text, blir det lätt att göra fel. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Aymé Pino Rodríguez har i sin avhandling i spanska undersökt skrivuppgifter producerade av 45 svenskspråkiga studenter som under 2008–2010 läste spanska vid Göteborgs universitet och vid Högskolan i Jönköping. Hennes studie använder sig av korpuslingvistik och utgörs av en kontrastiv analys av det så kallade interimspråket; ett mellanspråk som under inlärningen skapas av varje inlärare och utgörs av en blandning av det egna och det främmande språket under inlärningen.

– Det jag kunde se i min undersökning var att när studenterna använde ordkombinationer med que i så undvek de att använda sig av konjunktivformen. Istället föredrog de att använda sig av indikativen, vilket man kan se som någon sorts adaption i lärandeprocessen av spanska, säger Aymé Pino Rodríguez.

Aymé Pino Rodríguez menar att svenska studenter som lär sig spanska överanvänder olika ordkombinationer på grund av influenser från sitt modersmål, och som en konsekvens av olika anpassningsstrategier i deras blandspråk. Skillnaderna i funktion och frekvens för användning av dessa ordkombinationer minskar proportionellt med utvecklingen av elevernas kunskaper och färdigheter i spanska.

– När vi lär oss ett nytt språk blir vi helt enkelt påverkade av både modersmålet och språket som vi håller på att lära oss. När mina svenska studenter skriver på spanska kan de bli påverkade av svenskan, engelskan och andra främmande språk som de läst. På samma sätt kan personer som har spanska som modersmål och har bott i Sverige i många år börja använda prepositioner i fraseologiska sammanhang likadant som de gör i det svenska språket, mer eller mindre medvetna om detta fel, säger Aymé Pino Rodríguez.

Avhandlingen pekar på hur dessa inlärningsstrategier ibland resulterar i positiva kommunikativa resurser – det är kanske inte så spanskinfödda säger, men det blir begripligt, även om det ibland blir mindre lyckade användningar som strider mot målspråkets grammatik och syntax. Aymé Pino Rodríguez hoppas dock på att hennes forskning kan underlätta för studenter att lära sig rätt lättare i framtiden:

– Min förhoppning är att resultaten av min studie kan bidra till att ta fram utbildningsmaterial med avsikt att göra studenterna medvetna om fel som bör undvikas när man skriver på spanska, säger hon.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera