Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2012

Effektivare byggbransch ger billigare bostäder

Billigare bostäder kan bli verklighet genom ett effektivare system för industriellt byggande och mera samverkan mellan olika aktörer. Det framgår i ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Mer effektivt byggande och ökad samverkan kan ge billigare bostäder. System för industriellt byggande och mera samverkan är nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder. Det slås fast i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Ökad samverkan och ökad industrialisering i byggandet är två förslag som ges i avhandlingen. 

– Det huvudsakliga förslaget för att kunna komma till rätta med de problem som finns, är att öka industrialiseringen och samverkan vilket även gäller den projektbaserade byggproduktionen, säger Anders Bystedt som doktorerat i ämnet Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Från olika håll i samhället har kritik framförts att byggkostnaderna i Sverige är så höga att ingen ”vanlig” människa har råd att hyra, eller köpa en nyproducerad lägenhet. Ett antal FoU-projekt har genomförts för att försöka hitta orsaken. På den bakgrunden vilar Anders Bystedts forskning som presenteras i en ny doktorsavhandling.

– Mitt arbete inleddes med att följa en process där ett antal träföretag knutna till byggbranschen utvecklade ett gemensamt byggsystem i samverkan, säger han.

Avsikten med det var att på ett effektivt sätt utveckla ett system för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä. I sin forskning har han intresserat sig för underleverantörens roll i byggandet och studerat kopplingen mellan byggindustrin och snickeriföretag som levererar fönster, dörrar, trappor o.d. till främst konventionella byggprojekt. Han har till stor del fokuserat på effektivitets- och kundvärde, ett s.k. Lean-perspektiv. Främst har han studerat informations- och säljprocessen från förfrågan till färdig byggnad.

– Det är möjligt att uppnå betydande effektivitetsförbättringar genom ett djupare och mer långsiktigt samarbete i utvecklingen av byggsystem, vilket även gäller den konventionella byggprocessen, säger han.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera