25 maj 2012

Ljud i bilar för säker information och kommunikation

Ljud för älgvarning i bilar är en av fler ingredienser i ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet kallat “3D sound design” i nära samarbete med Volvo Personvagnar.

Projektet “3D sound design” leds av fr. v Arne Nykänen, forskarassistent,
Anders Ågren professor och André Lundkvist doktorand, samtliga inom
ämnet Teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet. Foto Leif Nyberg. 

I ett nytt projekt ”3D sound design” vid Luleå tekniska universitet ska forskare från flera ämnen utveckla informationssystem för bilar i samarbete med Volvo Personvagnar. Akustiker, psykologer, musiker, kompositörer och designers ska samverka och utveckla system som t.ex. kan varna bilförare för älgar nära vägen. 

– Ett sådant system ska kunna ge en indikation till föraren om att det är ett föremål på sidan om vägen som det finns en fara kopplad till. Vi ska titta på vilket som är det bästa sättet att ge föraren information om det här, säger Anders Ågren professor i Teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.

7 miljoner kronor finansierar ”3D sound design” som är samfinansierat av Volvo och Trafikverket inom FFI-programmet. Syftet med ”3D Sound Design” är att kunna använda ljud för ökad trafiksäkerhet och bättre förarmiljö och genom det stärka Volvos varumärke. Teknisk akustik är ämnesområdet för projektet men unikt är att man samarbetar över flera ämnesdiscipliner som komposition, design och teknisk psykologi. Det senare handlar om hur äldre bilförare som får sämre arbetsminneskapacitet kan hantera ”just nu” situationer och det förra om hur ljudsignaler skall komponeras för att förmedla risknivå, brådska, typ av information och varumärkesidentitet.

– Vi är bra på det här och unika genom att vi kopplar ihop dessa ämnen med akustiken, säger professor Anders Ågren.

Det är för att skapa ljud utifrån idéer och helhetstänkande som man kopplat in musiker och kompositörer i projektet. Det handlar om att hitta en designmetodik för ljud, i likhet med hur designers visualiserar bilder, och utveckla verktyg som gör det möjligt att skissa ljud tillsammans med fordonsutvecklaren.

– Vi tog in musiker och kompositörer som skissade kan man säga och sedan utvecklade vi visuella och auditiva  gränssnitt som gjorde det enkelt att kommunicera med användare  och beslutsfattare i den här processen, säger Arne Nykänen, forskarassistent i Teknisk akustik.

Forskarna i ”3D sound design” kommer att undersöka hur kommunikationen med föraren skall ske för att bilkörningen skall bli så säker som möjligt.  Är ett ljud för t.ex. älgvarning i fordon, kanske i kombination med signaler till andra sinnen, bästa sättet att ge föraren information om en fara och i vilken form och från vilken riktning ska varningen i så fall komma, är några forskningsfrågor.

– En viktig aspekt är att kunna dra uppmärksamhet till viktiga händelser i omgivningen utan att dra den från andra viktiga saker, att ha balans och sätta rätt nivå på varningen, säger professor Anders Ågren. 

I forskarnas labb finns körsimulatorer där man under kontrollerade former kan testa körförmågan samtidigt som försökspersoner utför andra uppgifter av olika slag. Med hjälp av dessa kan man mäta hur prestationerna påverkas av olika ljud.  I en förstudie har forskarna kunnat visa att det faktiskt blir en skillnad i prestation beroende på var man placerar ljuden.

– Vi ska utöka förstudien för att hitta effekter av placeringar av ljud och så håller vi på med teknik för att virtuellt placera ut ljuden i rummet var som helst, även utanför bilen, säger André Lundkvist, doktorand inom projektet vid ämnet Teknisk akustik.    

LÄS MER OM PROJEKTET
http://www.ltu.se/research/subjects/Teknisk-akustik

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera