22 maj 2012

Storsatsning på hållbar design

Designbranschen har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Det berättar professor Sara Ilstedt och forskaren samt industridesignern Teo Enlund som startat Green Leap, en arena för design och hållbar utveckling på KTH.

– Design behövs inom hållbar utveckling. Design har en central funktion i produktutveckling men kan också påverka köpmönster och beteenden. Hållbar design behövs om vi ska få ett fungerande hållbart samhälle, säger Sara Ilstedt.

Med det menar hon att designern genom att förstå människors behov och drivkrafter kan skapa attraktiva och bättre alternativ till produkter än de som finns idag.

– Att leva hållbart ska vara enkelt och attraktivt och passa många olika livsstilar, inte bara de mest miljöintresserade. Ett bra exempel är Toyota Prius. Bilen säljer inte bara på låg bensinförbrukning och låga utsläpp. Den lanserades som ett av Toyotas flaggskepp med hög kvalité, både snygg, ekonomisk och bekväm, säger Sara Ilstedt.

Hon tillägger att det finns många outforskade områden vad gäller design och hållbar utveckling, sådana som Green Leap nu avser adressera.

– Om till exempel ett energisystem byggt på förnybar energi i framtiden ska fungera behöver människor styra sin energiförbrukning beroende på hur mycket vind- och solel det finns. Problemet är bara att det är jättesvårt att veta hur hög elförbrukningen är om man inte vet vad som drar el. Här kommer hållbar design in, att utforma produkter så att elförbrukningen syns enkelt och tydligt, säger Sara Ilstedt.

Det finns dock avsevärt mycket mer än så att göra för att få till omställningen mot ett hållbart samhälle, och det är här den  jättestora utmaningen återfinns, lägger hon till.

Syftet med Green Leap är vidare att föra samman designers med miljöforskare, teknisk utveckling och företag. Huvudfinansiär är  Energimyndigheten, tillsammans med KTH och Konstfack. Tanken är att driva forsknings- och utvecklingsprojekt, sprida kunskap och fungera som en mötesplats för hållbar design.

– Designer är väldigt motiverade att arbeta med hållbarhet men har ofta inte kunskap eller resurser att göra det fullt ut, fortsätter Teo Enlund. Vi har fått en enorm feedback. De här frågorna är så oerhört aktuella och man inser vikten av att arbeta tvärvetenskapligt, säger Teo Enlund.

Green Leap blir en del av CESC, Center for Sustainable Communications, ett Vinnovafinansierat centrum på KTH som forskar inom media och informationsteknik kopplat till hållbarhet.

– Genom CESC får vi direkt tillgång till några av Sveriges främsta miljöforskare. Det är en enorm tillgång för oss och för våra partner inom designbranschen, säger Sara Ilstedt.

Andres Muld, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten menar att teknikutveckling måste kompletteras med satsningar på forskning om hur människor kan ändra beteende och bli mer medvetna om sin energikonsumtion.

– Design är väldigt viktigt i den utvecklingen, säger Andres Muld.

På tisdag den 22 Maj arrangerar Energimyndigheten ett seminarium om energieffektivisering i vardagen. Därefter invigs Green Leap av Andres Muld samt Peter Gudmundson, rektor på KTH och Maria Lantz, rektor på Konstfack.

– Nu ser vi fram mot att bygga upp ett starkt nätverk med alla som vill arbeta med de här frågorna, avslutar Teo Enlund.

KONTAKT OCH INFORMATION
www.greenleap.kth.se
För mer information, kontakta Sara Ilstedt på 070 – 798 78 30 eller Teo Enlund på 070 – 876 11 33.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera