Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2012

Vartannat sjöbefäl somnar vid rodret

Nästan hälften av fartygsbefälen somnar vid rodret, visar nya europeiska forskningsresultat. “Det är överraskande och alarmerande. Inte i våra vildaste fantasier kunde vi föreställa oss att det var så allvarligt”, säger Margareta Lützhöft vid Chalmers. Under två års tid mätte forskarna tröttheten hos fartygsbefäl från flera europeiska länder, i EU-projektet Horizon.

Nästan hälften av fartygsbefälen somnar vid rodret, visar nya europeiska forskningsresultat.

– Det är överraskande och alarmerande. Inte i våra vildaste fantasier kunde vi föreställa oss att det var så allvarligt, säger Margareta Lützhöft vid Chalmers.

Under två års tid har forskarna mätt tröttheten hos fartygsbefäl från flera europeiska länder i EU-projektet Horizon. Resultaten visar att 45 procent av befälen somnade på bryggan. Förklaringen tros vara de tuffa arbetstider som tillämpas ombord idag med 6-6-vakter, alltså sex timmars arbete följt av sex timmars vila.

– Har man gjort sina tolv timmar på ett dygn behöver man vila resten av tiden. Man får absolut inte jobba mer. Vi såg en dramatisk ökning av trötthet när befälen jobbade mer än så, säger Margareta Lützhöft, docent och sjökapten.

Siffrorna oroar forskarna, eftersom människors säkerhet, den marina miljön och värdefull last står på spel. I en tidigare rapport har det slagits fast att trötthet är en av de vanligaste orsakerna till att olyckor sker, men man vet för lite om hur vaktsystemen påverkar prestationen hos de vakthavande befälen. Forskarna har nu studerat hur olika vaktsystem påverkar tröttheten hos chefer i besättningen, både däcksbefäl och maskinbefäl. Experimenten har utförts i simulatorer som är i stort sett identiska med riktiga fartygsbryggor. Olika scenarier har simulerats, till exempel fartygsmöten, undanmanövrar och objekt i vattnet.

– Befälen blir speciellt trötta de sista timmarna på nattvakten. Om man dessutom har fått arbeta på frivakten, vilket är vanligt, kan effekterna bli förödande, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet.

I verkligheten på sjön kanske ingenting farligt händer.

– Men man kan undra hur många som sitter och sover och klarar sig på ren tur, säger Margareta Lützhöft, som vill se en ändring både vad gäller arbetstid och arbetsbelastning.

Även om befälen inte har hunnit somna finns det andra allvarliga risker med trötthet, som är svårare att mäta.

– Under arbetsveckan i simulator observerades incidenter som hade lösts bättre om man inte var trött. Det går ju att sätta in ett larm, men man fattar inte så bra beslut när man är nyvaken, säger Margareta Lützhöft.

Horizon är ett samarbete mellan bland annat Chalmers, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Warsash Maritime Academy, Southampton Solent University, UK.
Tillsammans med ansvariga myndigheter planerar nu Chalmers att skriva en inlaga med rekommendationer till FN:s organ för sjöfartssäkerhet, IMO.

INFORMATION OCH KONTAKT
Läs mer om projekt Horizon:Rapporten Horizon – a wake up call [Ref 1] har nyligen släppts.

www.project-horizon.eu [Ref 2]

Margareta Lützhöft kommer även att hålla en föreläsning om projektet under Europas maritima dag, söndag 20 maj kl 15, på Chalmers campus Lindholmen. Se hela programmet för allmänheten här:
europasmaritimadag.se/program [Ref 4]

För ytterligare information, kontakta:
Margareta Lützhöft, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers, 031-772 14 64, margareta.lutzhoft@chalmers.se

Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, 073-707 89 28, torbjorn.akerstedt@stressforskning.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera