Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2012

Nya färger stoppar påväxten på båtar

Alger, havstulpaner, musslor och annan påväxt är ett stort problem både för fritidsbåtar och handelstonnage. I ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och Chalmers har nu forskare utvecklat nya miljöanpassade och effektiva båtbottenfärger som förhindrar den skadliga påväxten.

Marin påväxt är ett stort problem som innebär ökad bränsleförbrukning och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar. Dessutom kan påväxten orsaka spridning av främmande arter som inte passar in i den lokala marina miljön.

Hittat effektiva substanser
I forskningsprogrammet Marine Paint har man under nio års tid strävat efter att utveckla nya miljöanpassade och effektiva båtbottenfärger.

Programmet, som är ett samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, har fokuserat på substansen medetomidin, som visat sig vara mycket effektiv mot havstulpanr, som betraktas som den mest problematiska påväxtorganismen.

För att få bukt även med andra typer av påväxt (alger, musslor, sjöpungar, mossdjur med flera) så har forskarna utvecklat ett koncept för att göra optimerade kombinationer av olika antipåväxtmedel (biocider).

Idén med optimerade blandningar bygger på att i färgen använda många olika typer av biocider som är effektiva i varierande grad mot flera av påväxtorganismerna, och att anpassa relationen mellan substanserna för att bli av med all påväxt.

För att få fram recept på optimala blandningar har forskarna utvecklat ett modellsystem där man väger olika biociders effekt på de olika typerna av påväxtorganismer mot deras förväntade miljörisk. Blandningarna är alla lika effektiva men det skiljer i förväntad miljörisk.

Blandats med högteknologiska färger
De här optimerade blandningar har kombinerats med högteknologiska färgsystem som bland annat baseras på så kallade mikrokapslar vilka utgörs av en mikroskopisk kapsel av polymermaterial. Inne i kapseln finns det biocider som läcker ut från färgen i vattnet.

Fältförsök med målade testpaneler vid Lovéncentret på Kristineberg visar att konceptet med optimerade blandningar i båtbottenfärger fungerar utmärkt för att motverka påväxt.

Forskningsresultat från Marine Paint kring medetomidin har gått vidare till en kommersiell samarbetspartner I-Tech AB för att säkra att resultaten kommer till användning och marknadsförs nu under namnet Selektope.

Den 14-15e maj 2012 ordnar Marine Paint en konferens i Göteborg för att visa upp sina resultat och sätta det i ett större sammanhang med inbjudna talare och publik från universitet och högskolor, industrin, myndigheter, redare, fritidsbåtsägare och andra intressenter från främst Sverige och Europa.

Mer information om konferensen och Marine Paint finns på www.marinepaint.se

Forskningsprogrammet Marine Paint har finansierats av Mistra, stiftelsen för miljöstratgisk forskning från 2003 till 2011.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera