Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2012

Hur kan trafikledning och trafikinformation påverka miljöeffekter?

VTI tar sig an frågan i ett projekt som nyligen startat på uppdrag av Trafikverket. Målet är att ta fram en beräkningsmodell och en åtgärdsbank för att effektivisera energianvändning och minska klimatpåverkan med hjälp av trafikinformation för väg- respektive tågtrafik. Projektet ska vara klart i september 2012 och redovisas i en VTI-publikation.

VTI tar sig an frågan i ett projekt som nyligen startat på uppdrag av Trafikverket. Målet är att ta fram en beräkningsmodell och en åtgärdsbank för att effektivisera energianvändning och minska klimatpåverkan med hjälp av trafikinformation för väg- respektive tågtrafik. Miljöeffekter som kan påverkas är exempelvis CO2-utsläpp, buller och luftföroreningar.  

För vägtrafik styrs trafikinformationen från någon av landets fem trafikledningscentraler. Till dessa kommer information från diverse övervakningssystem, polis och räddningstjänst, meteorologer med flera. För tågtrafik hanteras all information av landets åtta driftledningscentraler som är ansvariga för respektive driftområde.  

 – Åtgärdsbanken skall kunna användas som vägledning för trafikinformationsansvariga och trafikledning, så att de kan göra bra val ur ett miljömässigt perspektiv, säger projektledare Anders Genell, VTI.

Trafikinformation används idag för att informera resenärer om händelser och tillstånd i trafiken. Utifrån den tillgängliga informationen väljer resenären färdsätt och resväg, vilket påverkar energianvändning, klimateffekter och miljöbelastning. En viktig faktor för hur stor påverkan blir är tidsaspekten, en annan faktor är hur stort genomslag den valda informationskanalen har.  
Projekt i tre delar  

I den första delen ska nuvarande informationskanaler kartläggas och trafikledningsåtgärder samt trafikinformation som har effekt på energi och miljö kommer att identifieras. Hur sprids information till resenärerna? Hur använder resenären informationen och hur relateras detta till miljöeffekter? Den andra delen handlar om att utveckla en beräkningsmodell och i den tredje delen appliceras beräkningsmodellen på ett antal utvalda fall för att utvärdera hur stor miljöeffekten av resenärernas trafikinformationsbaserade val är. De fall som kommer att studeras är bland annat tagna från Stockholm och Göteborg, som båda omfattas av stora trafiksystemförändringar med trängselskatter och nya förbindelser.  

Projektet som är finansierat av Trafikverket ska vara klart i september 2012 och redovisas i en VTI-publikation. Deltar i projektet gör Anders Genell, Sara Janhäll, Annelie Carlson och Annika Jägerbrand, alla forskare på VTI.

För mer information: Anders Genell, 031-750 26 11, anders.genell@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera