Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2012

Så kan fotbollstjejer skydda sina knän

Kvinnliga fotbollsspelare drabbas mer än dubbelt så ofta som män av korsbandsskador i knäet. Flickor i tonåren är särskilt utsatta. Ett kort uppvärmningsprogram före varje träningspass kan minska skaderisken rejält, visar en omfattande studie vid Linköpings universitet.

Över 4 500 spelare, flickor mellan 12 och 17 år, har deltagit i studien vars resultat nu publiceras i den ansedda tidskriften British Medical Journal (BMJ). Ett forskarteam lett av Martin Hägglund och Markus Waldén, forskare i sjukgymnastik respektive samhällsmedicin, visar att risken för en främre korsbandsskada minskade med två tredjedelar för de spelare som genomförde ett 15 minuter långt neuromuskulärt träningspass ett par gånger i veckan.

Skador i främre korsbandet är bland de mest allvarliga knäskadorna. De kräver långvarig rehabilitering och kan orsaka en tidig ledsjukdom, artros.

För att pröva värdet av förebyggande neuromuskulär träning inbjöd Linköpingsforskarna 230 fotbollsklubbar i södra och mellersta Sverige till en interventionsstudie. Tränarna i 121 av klubbarna instruerades att genomföra två pass i veckan, med fem minuter joggning följt av sex övningar under totalt 15 minuter. 109 klubbar utgjorde en kontrollgrupp där ingen förebyggande träning förekom.

– Fokus ligger på att skapa en bra kontroll över fot, knä och höft, för att undvika att knäna ”bucklar inåt” vid belastning med böjt knä. Det är i sådana utsatta lägen de flesta främre korsbandsskadorna uppstår, säger Martin Hägglund.

Sjukgymnaster och läkare engagerades för att assistera tränarna under studien som pågick under fotbollsäsongen 2009. Totalt inträffade 96 knäskador, jämnt fördelat på de båda grupperna. Främre korsbandsskador drabbade 7 flickor i interventionsgruppen mot 14 i kontrollgruppen. Omräknat hade spelarna i de klubbar som genomfört träningsprogrammet 64 procent färre sådana skador än spelarna i kontrollgruppen.

Alla spelare i interventionsgruppen följde dock inte träningsprogrammet. När resultaten granskades i detalj, visade det sig att de som genomfört övningarna minst en gång i veckan under hela säsongen hade hela 83 procent lägre frekvens av främre korsbandsskada.

– Det är en mycket hög siffra som visar vikten av god följsamhet för att få en skadeförbyggande effekt. De flickorna hade dessutom färre akuta knäskador generellt, säger Martin Hägglund.
Nu planeras en uppföljning av alla lag som deltog i studien, med syftet att utvärdera hur väl träningsprogrammet levt vidare. Svenska Fotbollförbundet har också inlett ett arbete med att implementera programmet på bred front.
 
Artikel: Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: cluster randomised controlled trial, av Markus Waldén, Isam Atroshi, Henrik Magnusson, Philippe Wagner och Martin Hägglund. British Medical Journal open access 3 maj 2012.

KONTAKT
Martin Hägglund 010-1034232, 0733-347704, martin.hagglund@liu.se
 
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera