Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2012

Forskning kan ge nya läkemedel mot folksjukdomar

Forskare vid Göteborgs universitet försöker utveckla substanser som kan förhindra parasiter, bakterier och svamp att producera livsviktiga proteiner. En forskning som på sikt kan leda fram till läkemedel mot flera vanliga folksjukdomar.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utsett enzymerna aminoacyl-tRNA-syntetaser till en viktig målgrupp för utveckling av läkemedel mot flera sjukdomar, till exempel cancer, olika parasitära sjukdomar och bakterie- och svampinfektioner. När proteiner produceras i kroppen (proteinsyntes) är de här enzymerna inblandade. Deras uppgift är att se till att rätt aminosyra kopplas till den växande proteinkedjan. De här enzymerna är livsviktiga för alla levande organismer.

Utmanande forskningsområde
Forskare vid Göteborgs universitet bedriver nu grundforskning inom det här utmanande forskningsområdet. Målet är att stoppa enzymet från att producera proteiner i till exempel bakterier, parasiter eller i svamp, utan att stoppa det mänskliga enzymets funktion.

– Vi samarbetar med forskare i till exempel Frankrike och USA. Vår roll har varit att designa och framställa substanser som kan bidra till i utvecklingen av läkemedel mot exempelvis parasitsjukdomar, säger forskaren Itedale Namro Redwan.

Letar effektiv substans
Enzymernas uppgift, att se till att rätt aminosyra kopplas till den växande proteinkedjan, fungerar på samma sätt i alla typer av celler, oavsett om det gäller en mänsklig cell eller en parasitcell.

– Den stora utmaningen inom detta forskningsområde är att identifiera substanser som enbart påverkar enzymerna hos parasiten, utan att samtidigt påverka de mänskliga enzymerna, säger Itedale Namro Redwan.

Hon arbetar med att utveckla substanser som kan förhindra bakteriers och parasiters enzymer att fungera men som samtidigt inte skall påverka människans enzymer. Klarar man det kan det bidra till utvecklingen av läkemedel mot ett flertal vanliga folksjukdomar.

– Ett av våra huvudsakliga mål har varit att ta fram potenta och selektiva substanser som kan användas för att utforska hur enzymerna fungerar.

Med en ökad förståelse för deras funktion kan man utveckla läkemedel mot till exempel elefantsjukan.

Kan förhindra folksjukdomar
Elefantsjuka, som också kallas för filariainfektion, är en sjukdom där mer än 120 miljoner människor  i tredje världen är drabbade. Sjukdomen orsakas av en mask som lever i den infekterade människans lymfkärl.

Arbetet med designen av de potentiellt aktiva molekylerna utförs med hjälp av datorbaserade molekylmodelleringsprogram. De designade molekylerna framställs sedan med hjälp av olika kemiska reaktioner.

-Bland det roligaste som finns med att vara läkemedelskemist är att få planera en syntesväg som skall leda till en specifik substans, starta reaktionen och sedan att få beskedet att reaktionen fungerat som planerat. Ännu roligare är nog beskedet att molekylen påvisat önskad aktivitet i ett biologiskt test, säger Itedale Namro Redwan.
                     
Aktiviteten hos de syntetiserade substanserna utvärderas av samarbetspartners genom biologiska tester på till exempel aminoacyl-tRNA-syntetas isolerat från E. coli bakterien eller filariaparasiter.

Avhandlingen ”Design and Synthesis of Potential Aminoacyl-tRNA Synthetase Inhibitors” kommer att försvaras vid en disputation vid Göteborgs universitet den 11 maj, 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera