Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2012

Nyttan med sociala intranät kartlagd

De sociala intranäten stärker kommunikationen som behövs för att medarbetarna enklare ska kunna utföra sina uppgifter. I dagens organisationer satsas mycket tid och pengar på information uppifrån och ner. En ny undersökning visar att det största värdet hos de sociala intranäten är att få kommunikationen mellan medarbetarna att fungera. Då kan man samarbeta effektivare och skapa förändring.

Kommunikationsforskarna vid Mittuniversitetet har i sin studie kartlagt hur ett antal organisationer använder sig av sociala funktioner i sina intranät. Studien är helt unik, ännu är forskningen om sociala medier outvecklad, och sociala intranät har hittills inte studerats. Nyttan och framgångsfaktorerna beskrivs i en rapport som nu publiceras.

Resultaten visar att det kan vara svårt att börja använda sociala funktioner, men de som lyckas ser att de sociala intranäten ökar medarbetarnas engagemang, underlättar den interna kommunikationen, samarbetet över gränserna och att dela med sig av kunskap.

– Den viktigaste framgångsfaktorn är att verktygen stödjer medarbetarnas behov och integreras i det vardagliga arbetet, säger projektledaren Kicki Strandh.

– Alla organisationer jag intervjuat betonar att uthållighet är avgörande för att lyckas med att få de sociala intranäten att bli nyttiga för medarbetarna, säger forskaren Lena Lundgren.

Projektet har finansierats av externa sponsorer: Arla, PostNord, Sigma, Sundsvalls kommun och Sveriges Informationsförening. Nu vill forskargruppen gå vidare med en fördjupad studie, för att se hur de sociala intranäten kan skapa värde i organisationerna.

– Vi söker nu företag som vi kan studera och som även kan vara med och finansiera nästa fas, säger docent Catrin Johansson.

Utvecklingen av ny kommunikationsteknik går snabbt, och det gäller att dra nytta av de möjligheter den ger. Många organisationer håller just nu på att utveckla sina sociala intranät. Mittuniversitetets forskning på det här området bidrar med kunskap om utmaningarna och vad som krävs för att lyckas.

KONTAKT
Kicki Strandh, projektledare, 070-346 59 87, e-post: kicki.strandh@miun.se
Lena Lundgren,  forskare, 070-547 09 70, e-post:  lena.lundgren@miun.se
Catrin Johansson, forskningsledare, 070-554 26 69, e-post: catrin.johansson@miun.se 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera