Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2012

Stort midjemått kopplat till ökad dödsrisk hos äldre

Äldre med stort midjemått har högre dödlighet än de med smal midja. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.

Samstämmig forskning har visat att undervikt är betydligt farligare för äldre personer än övervikt. En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att även midjemåttet är förknippat med ökad dödlighet hos äldre.

En internationell grupp som innefattar forskare från Sahlgrenska Akademin har sammanfört uppgifter från totalt 30 vetenskapliga studier för att kartlägga riskfaktorer kopplade till dödlighet hos personer mellan 65 och 74 år.

Den omfattande studien, som publiceras i International Journal of Epidemiology, visar att äldre män och kvinnor som har ett stort midjemått löper ökad risk att dö – framför allt i kardiovaskulära sjukdomar – oavsett om deras BMI är normalt, lågt eller högt.  

Resultaten, som kontrollerats för rökning och ålder, bygger på en femårig uppföljning av över 32 000 män och 25 000 kvinnor från mer än tio länder.

Ett ohälsosamt stort midjemått definieras enligt studien som över 102 centimeter hos män och över 88 centimeter hos kvinnor. Enligt resultaten var ett midjemått på 132 centimeter hos män och 116 centimeter hos kvinnor kopplat till en generellt ökad dödsrisk i både cancer, hjärtsjukdom och respiratoriska sjukdomar.

– Man vet sedan tidigare att midjemåttet har ett starkt samband med rubbningar i socker- och fettomsättningen i kroppen. Resultaten ger ett gediget underlag för att midjemåttet är en viktig faktor som fortsätter att ha stor betydelse för hälsan även hos äldre, säger professor Annika Rosengren som medverkat i studien.

ÖVRIG INFORMATION
Artikeln The association between waist circumference and risk of mortality considering body mass index in 65- to 74-year-olds: a meta-analysis of 29 cohorts involving more than 58 000 elderly persons publicerades i Journal of Epidemiology i april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera