Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2012

Olämpligt att vårda akut sjuka och döende människor tillsammans

I dag vårdas patienter i livets slutskede ofta inte på palliativa specialenheter utan på sjukhus, vårdboenden och hemma, där vårdpersonalen ibland inte har rätt kompetens eller får det stöd och de resurser som behövs.

– Till exempel kan dessa patienter vårdas tillsammans med akut sjuka. Det är olämpligt men faktorer som var du bor, diagnos och ålder påverkar möjligheten att få palliativ vård, säger Örebroforskaren Birgitta Wallerstedt.

Birgitta Wallerstedt har arbetat inom vården i 35 år och hennes doktorsavhandling fokuserar på palliativ vård i livets slutskede som bedrivs utanför specialistenheter. Hennes forskning visar att det finns ett stort behov av stöd såväl till patienten som närstående och inte minst till personalen.

– Sjuksköterskor beskrev hur svårt det var att kombinera vården av döende patienter och akut sjuka patienter. De upplevde också att när de försökte prata om det med sina chefer visade de bristande intressetrots att det påverkade både sjuksköterskornas hälsa och vårdens kvalitet.

Brister i kommunikationen
Det som sjuksköterskorna upplevde som ointresse från chefernas sida kan bero på brister i kommunikationen, anser Birgitta Wallerstedt. Det finns ett behov att förbättra kommunikationen för att få till stånd en god vårdkvalitet.

– Inom palliativ vård måste man kunna hantera livet och döendet och olika individers behov av stöd. Den döende personen, de närstående och deras behov måste stå i fokus. För att vårdpersonalen ska klara av det måste de i sin tur ha rätt förutsättningar.

– Ett annat sätt att minska utsattheten vid vård i livets slutskede är att alla som behöver palliativ vård ska kunna få det, säger Birgitta Wallerstedt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera