Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2012

Ny skrift ger genusperspektiv på biologi

Hur har forskarnas föreställningar om genus påverkat teorier om djur, celler, bakterier, hjärnan, hormoner och befruktning? I den nyutgivna skriften “Genusperspektiv på biologi” tar forskaren Malin Ah-King ett nytt grepp kring läran om livet.

Nu kommer den femtonde titeln i serien om genusperspektiv inom olika ämnesområden, som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. I den aktuella skriften visar Malin Ah-King hur genusforskningen, med sitt kritiska förhållningssätt, kan bidra till den biologiska forskningen.
– Ofta tänker vi på biologi och naturvetenskap som objektiva fakta, men forskning visar att våra föreställningar om kvinnligt och manligt påverkar hur vi ser på naturen, säger Malin Ah-King.

Malin Ah-King beskriver det som att det har uppstått en cirkelrörelse där kulturella normer påverkar hur vi ser på naturen samtidigt som resultaten av den biologiska forskningen får definiera vad som är naturligt. Föreställningar om kvinnligt och manligt framträder till exempel i synen på befruktningen genom att ägget beskrivs som ett passivt objekt som väntar på de aktiva spermierna.
– Den här bilden har gjort att forskare främst har intresserat sig för spermierna. Så småningom har det visat sig att ägget också är aktivt till exempel genom att det reagerar på olika sätt gentemot olika spermier, säger Malin Ah-King.

Föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar också tolkningen av beteenden hos djur. Malin Ah-King nämner som exempel att forskare ofta ser aggressivitet hos hanar medan man hittar bortförklaringar till varför honor är mer aggressiva än hanar inom vissa arter. Hos fågelarten tallskrika är det främst honorna som bråkar om revir, men forskare har förklarat aggressiviteten som att fåglarna lider av PMS.
– Genom att ifrågasätta våra kulturella föreställningar kan vi bättre förstå vad djuren egentligen gör, säger Malin Ah-King.

ÖVRIG INFORMATION
“Genusperspektiv på biologi” är den femtonde titeln i serien som behandlar genusperspektiv inom olika ämnesområden. Skrifterna ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera