Artikel från Linnéuniversitetet
17 april 2012

Volontärerna – internationellt hjälparbete via resebyrå

Volonturism, kommersiella volontärresor, är ett nytt fenomen i den svenska resebranschen. Cecilia Jonsson ger i sin avhandling svar på hur de kommersiella volontärresebyråerna har funnit en plats på det internationella hjälparbetsfältet som byggts upp av och vanligen förknippas med ideella organisationer.

Volonturism handlar om resebyråer som säljer deltagande i olika typer av hjälpprojekt i Afrika, Asien och Latinamerika. De kommersiella volontärresorna sträcker sig från två veckor till tre månader och de populäraste projekten är hjälparbete på barnhem och skolor. Med utgångspunkt i 2000-talets volonturism sträcker sig avhandlingen 150 år bakåt i det internationella hjälparbetets historia. Jonsson visar med den historiska genomgången hur det internationella hjälparbetet har ändrat form och skepnad, men har från början varit en eftertraktad verksamhet som lockat många. Den första generationens internationella hjälparbetare var den religiösa generationen med missionsorganisationerna som dominerade under 1800-talet.

Under första och andra världskriget kom Europa i fokus. Hjälparbetet utfördes av sekulära hjälporganisationer som Svenska röda korset och kännetecknades av den praktiska generationens hjälparbetare som sjuksköterskor, skomakare och återuppbyggnadsarbete. I efterkrigstiden kom Afrika, Asien och Latinamerika i blickfånget igen. 1960-talet var en politiskt radikal tid, vilket återspeglades i den politiska generationens hjälparbetare som skulle medvetandegöra människor om ”u-ländernas” situation.

Avhandlingen visar hur det internationella hjälparbetsfältet blev ett exklusivt och viktigt område som många idag vill ha erfarenhet ifrån. För 2000-talets korttidsvolontärer är volontärresan en bildningsresa. För denna kategori unga är utlandsresor ett näst intill obligatoriskt inslag i livet och med volontärresan söker de erfarenhet av samhällen och människor som lever under livsvillkor som skiljer sig från deras egen vardag. Det internationella hjälparbetet är ett viktigt område att ha kunskap om, och egen erfarenhet från, vare sig de vill arbeta inom fältet eller inte. De är en bildningssökande hjälparbetsgeneration.

Studiens resultat visar att majoriteten av de volontärer som åker med de kommersiella volontärresebyråerna är mellan 20 och 25 år. De kommer från familjer där minst en förälder har högre utbildning, och de läser samhällsvetenskapliga ämnen på universitetet.

Studien visar hur de kommersiella volontärresebyråerna uppträder i ett samhälle där privata alternativ finns inom lika områden, vilket gör att det inte är konstigt att också internationellt hjälparbete erbjuds av företag från den privata sektorn.  Den bildningssökande generationen är van att välja mellan olika alternativ. De säger att volontärresor med ideella organisationer är det riktiga alternativet, men att de kommersiella volontärresebyråerna gav möjlighet att få erfarenhet från en annan del av länder som turister inte kommer till. De kommersiella volontärresebyråerna erbjuder alla som har råd att betala för resan möjlighet att få erfarenhet från det internationella hjälparbetsfältet. De står för tillgänglighet, till skillnad från de ideella organisationerna med jämförbara volontärplatser, som de intervjuade förknippade med krångliga urvalsprocesser och långa projekttider. Med volontärresebyråerna finns möjlighet att välja vart man vill åka, när och hur länge man vill vara borta.

Cecilia Jonsson är verksam vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö. Hon är fil.lic. i sociologi och det här är hennes avhandling i socialt arbete. Avhandlingen heter ”Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera