Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2012

Körsimulering i framtidsforskningens tjänst på VTI

VTI har använt och utvecklat egna körsimulatorer sedan 1960-talet, något som gjort institutet världsledande på området. I projektet “Körsimulering och visualisering i framtidsforskningens tjänst” ska forskare nu utreda hur man kan bredda körsimulatorernas användningsområde till att även omfatta framtidsforskning

– Inom VTI har vi både stor erfarenhet och tekniska resurser som vi kan utnyttja ännu bättre, både volym- och kompetensmässigt, säger Arne Nåbo, projektledare, som tycker att projektet är spännande och viktigt för VTI, men även i ett bredare perspektiv.  

Körsimulatorer har sedan 30 år spelat en stor roll i forskningen om samspelet mellan förare, fordon och väg. VTI har länge legat i framkant när det gäller både användning och utveckling av simulatorer. På VTI i Linköping finns sedan flera år simulatorerna Sim II samt Sim III och så, i fjol invigdes Sim IV i Göteborg, unik i sitt slag tack vare ett mycket avancerat rörelsesystem och brett synfält. Den simulatorn är också, till skillnad från de andra, utrustad med både personbils- och lastbilshytt.  

Ofta har forskning med hjälp av simulatorer handlat om förartillstånd och nya teknologier för fordonsstabilitet och förarstöd i kampen för ökad trafiksäkerhet. Körsimulatorn har blivit ett etablerat verktyg i produktutveckling och forskning hos både akademi och industri, men har oftast behandlat samtida system och fenomen.  

Det nya projektet syftar till att utreda en vidareutveckling av simulatorns användningsområde till att omfatta även framtidsforskning. Området har fått en ökad betydelse i samhället på grund av de globala mål som formulerats när det gäller miljö och säkerhet.  Framtida lösningar behöver utvecklas, visualiseras och provas som underlag för vägval och utformningsbeslut, exempelvis i arbetet med utformning av vägtunnlar och aktiva säkerhetssystem i fordon. Här kan simulatorn ha en roll att spela eftersom den inte har begränsningar i tid och rum.  

Projektet innebär en kartläggning av de resurser som behövs för att bedriva framtidsforskning med körsimulatorn som verktyg, samt av möjligheter till samverkan mellan kompetenscentra inom simulering och visualisering. Resultatet förväntas generera en komplett projektansökan om utveckling av körsimulering och visualisering som verktyg i framtidsforskning.  

Projektet leds av Arne Nåbo på VTI och kommer att utföras tillsammans med parterna i kompetenscentret ViP (Virtual prototyping and assessment by simulation). Projektet är finansierat av Vinnova och ska utmynna i en rapport när det avslutas i september 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera