Artikel från Högskolan i Gävle
10 april 2012

Efterfrågad utbildning i automation startar hösten 2012

Till läsåret 2012/2013 startar Högskolan i Gävle en helt ny utbildning som riktar sig mot både industriell automation och fastighetsautomation. Utbildningen erbjuds som en så kallad Co-op-utbildning, där studenterna varvar studier med betalda arbetsperioder.

Automation är viktig för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig och det är idag svårt att få tag på den här kompetensen. Inom fastighetsautomation möjliggör tekniken en allt högre grad av smartare styrning av värme, ventilation, belysning m. m. i våra inomhusmiljöer.

– Vi har fått klara signaler från företag i regionen om behovet av automationsingenjörer och att utbildningen inte finns på så många högskolor. Vår utbildning har dessutom en tydlig koppling till forskning inom robotik, säger Niclas Björsell, utbildningsledare.

När företag för ett år sedan fick höra om planerna på att starta utbildningen, såg de det som positivt att utbildningen går att läsa som Co-op. Detta betyder att den treåriga utbildningen i stället blir fyraårig och att studenten varje år har en 10 veckors arbetsperiod vid ett företag.

Under arbetsperioden får studenten lön enligt de villkor som bestäms med företaget. När den sista arbetsperioden genomförs är studenten i slutfasen av sin utbildning och kan sköta ganska avancerade arbetsuppgifter.

Schneider Electric är ett globalt snabbväxande företag med över 110 000 anställda. I divisionen Buildings, med 36 kontor i Sverige, ligger fokus på lösningar som sparar energi och sänker driftkostnader i fastigheter. Detta behov är redan stort, men kommer att öka vart efter energin blir dyrare. Behovet att rekrytera välutbildade automationsingenjörer är stort hos Schneider Electric de närmaste åren.

– Upplägget med Co-op ger möjligheten att i ett tidigt skede slussa in studenter i vår verksamhet, vilket är mycket värdefullt när vi rekryterar. Det ger även studenten en möjlighet att praktiskt använda sig av sina nya teoretiska kunskaper redan under studietiden. Teori och praktik är en givande kombination, säger Harry Luiro, regionschef Buildning Busineess vid Schneider Electric.  

För ytterligare information, v v kontakta:
Niclas Björsell, utbildningsledare, 076-855 57 88
Harry Luiro, regionschef Building Business, Schneider Electric, 070-675 53 66
 
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera