Tema

Studenter har gjort värmesystem för utvecklingsländer

Studenter vid Luleå tekniska universitet har i en projektkurs utvecklat en minimodell för ett värmesystem lämpligt för utvecklingsländer, som intresserar organisationen Ingenjörer utan gränser.

Goda tankar och tekniskt kunnande har utmynnat i en lösning för uppvärmning av hus i utvecklingsländer. Studenter vid Luleå tekniska universitet har i en projektkurs kallad ”Sustainable Living” utvecklat ett självcirkulerande system som alstrar och bevarar värme, vilket intresserar organisationen Ingenjörer utan gränser. 

– De har varit väldigt nyfikna på vårt projekt i norra Indien där de har personal som har hört av sig. Vi har skickat ner en rapport på engelska, för att de ska kunna bedöma om det är något som går att implementera där, säger Johan Stenvall en av studenterna i projektet.

I projektkurs C (Sustainable Living) ingår ett studentprojekt om energibehov i tredje världen. I det projektet medverkar sex civilingenjörsstudenter som läser Hållbar energiteknik och en som studerar Maskinteknik tredje året. LTU:s projektkurser är populära bland studenterna

–  Det är väldigt nyttigt att få jobba lite praktiskt och i grupp för det är ju så man förmodligen får jobba när man sedan är klar, det är väldigt lärorikt istället för att bara sitta och räkna på saker som man inte ser praktiskt, säger Annelie Nyqvist, som är en annan student i projektet.

Studenternas uppdrag var att hjälpa en fiktiv familj i något utvecklingsland med deras energibehov och göra det på ett ingenjörsmässigt och hållbart sätt. I det arbetet låg inte bara att presentera en teknisk lösning, utan även en omfattande kartläggning av behov i utvecklingsländer. I det inledande arbetet hade studenterna även kontakt med Röda Korset som kunde ge konkret respons på deras kartläggning. Ur det arbetet kom idén att skapa en hållbar och förhållandevis billig värmelösning för utvecklingsländer som t ex norra Indien, Sibirien, Mongoliet, Afganistan, Nordkorea, Kaukasus, och norra Kina.

– Det finns många som eldar och inte leder ut röken ur sin bostad och det är två miljoner människor som dör av det varje år, sen finns ju tiotusentals som dör av köld varje år och i båda fallen kan vår konstruktion göra nytta, säger Johan Stenvall.
Enkel spis med integrerad värmeåtervinning, skulle man enkelt kunna beskriva studenternas värmelösning. Från en ganska liten värmekälla (spis) förs värme via en rökgaskanal genom ett värmekärl som med hjälp av självcirkulation laddar en ackumulatortank och värmer ett element. Genom avancerade beräkningar har studenterna, utifrån redan befintlig teknik för ackumulatorsystem, kunnat dimensionera en minimodell lämplig för utvecklingsländer. 

– Vi ville gärna få något unikt som ingen har gjort och det verkar inte vara gjort i den skala som vi har valt och det är därför som det verkar vara intressant, säger Johan Stenvall.

En låg produktionskostnad i kombination med att man återvinner olika delar t ex radiatorer gör att studenternas konstruktion kan bli gångbar i utvecklingsländer.

–  Vi tror absolut att det är någonting som man kan använda sig av då vi hållit en låg produktionskostnad som i serietillverkning blir ännu lägre, säger Johan Stenvall. 

 

Studenter har gjort värmesystem för utvecklingsländer

 lästid ~ 2 min