Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2012

Nya smörjmetoden fyrdubblar fluorskyddet mot karies

Vill du slippa hål i tänderna? Smörj in tänderna med högfluortandkräm efter lunchen. – Att använda tandkrämen som en salva på tänderna ökar fluorskyddet med 400 procent, säger Anna Nordström, tandforskare vid Sahlgrenska akademin.

För åtta år sedan introducerades en ny tandkräm i Sverige som har mer än tre gånger högre fluorhalt än vanlig tandkräm. Högfluortandkrämen finns att köpa receptfritt och riktar sig främst till personer som har mycket karies.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu för första gången gjort en vetenskaplig utvärdering av högfluortandkrämens effekt. Studien har resulterat i en ny metod som fyrdubblar tändernas fluorskydd.

I studien fick 16 försökspersoner prova olika tandborstningsmetoder, där de antingen fick använda högfluortandkräm eller vanlig tandkräm, och borsta sina tänder antingen två eller tre gånger om dagen.

– Försöken visade att de som borstade med högfluortandkräm tre gånger om dagen fick ett fyra gånger bättre fluorskydd i munnen jämfört med de som använde vanlig tandkräm två gånger per dag, säger forskaren Anna Nordström vid odontologiska institutionen, Sahlgrenska akademin.

I försöken testades också en ny metod, som utvecklats i samarbete med professor Dowen Birkhed, där man med hjälp av fingret smörjer in tänderna med tandkräm.

– ”Massagemetoden” visade sig minst lika effektiv som en tredje borstning för att öka fluorhalten i munnen. Att massera in tändernas framsidor med tandkräm kan vara ett enkelt sätt att ge tänderna ett tredje fluortillskott under dagen, till exempel efter lunchen. Metoden ska inte ersätta borstning med fluortandkräm morgon och kväll, utan är ett extra tillägg, säger Anna Nordström.

Tandborstning med fluortandkräm har haft – och har – stor betydelse för kariesutvecklingen, och det finns starka vetenskapliga bevis för att daglig användning av fluortandkräm har en uttalad kariesförebyggande effekt.

Studien “Effect of a third application of toothpaste (1450 and 5000 ppm F), including a “massage” method, on fluoride retention and pH drop in plaque” publicerades i tidskriften Acta Odontol Scandinavia.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera