Artikel från Högskolan i Halmstad
16 mars 2012

Ny bok om att undervisa i naturvetenskap

Pernilla Nilsson, docent i naturvetenskapens didaktik på Högskolan i Halmstad, har på uppdrag av Skolverket skrivit en bok om undervisning i naturvetenskap som lärare i hela Sverige kommer att få ta del av. Boken ”Att se helheter. Naturvetenskapligt perspektiv” ges ut i dagarna.

Hur kommer det sig att du fick ett sådant uppdrag från Skolverket?
– Jag har varit med och skrivit kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena inom grundskolan och har varit mycket involverad i frågor som rör undervisning och lärande i naturvetenskap. Dessutom har jag ett stort intresse av att forska om hur man kan utveckla undervisningen i naturvetenskap, och vill att lärare ska ta del av den ämnesdidaktiska forskningen. Jag arbetar med forskningsprojekt som ligger nära lärare, till exempel ”learning studies” och andra former av klassrumsstudier.

Vad har du skrivit om?
– Boken handlar om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen. Bland annat har jag skrivit om hur lärarens kunskaper och attityder påverkar undervisningen men även om hur lärare genom olika undervisningsmetoder kan stimulera elevers intresse för naturvetenskap. Bokens fokus är att lyfta ämnesdidaktiska perspektiv som gynnar undervisningen i naturvetenskap, men även att diskutera modeller, arbetssätt och framgångsfaktorer på klassrumsnivå som har bäring på undervisningen i klassrummet. Vidare har jag också skrivit om varför man ska göra laborationer, hur man använder språket inom naturvetenskapen, hur man bedömer elevers lärande och vad lärare behöver kunna för att eleverna både ska tycka att det är roligt och att de ska förstå. Min förhoppning är att lärare ska se hur den ämnesdidaktiska forskningen kan vara användbar för dem i deras verksamhet som naturvetenskapslärare.

Hur har det varit att jobba med boken?
– Det har varit jättelärorikt, och jag har fått läsa in mig på områden som jag inte har läst så mycket om innan, och har även fått bredda mina egna kunskaper inom fältet. Till exempel kopplingen mellan naturvetenskapen och språket, och om laborativa moment. På så sätt har jag fått en bredare bild av forskningen inom naturvetenskapernas didaktik, både nationellt och internationellt. Att skriva en bok för lärare i skolan är inte samma sak som att skriva en vetenskaplig artikel på engelska, så det har varit en utmaning att presentera forskningen på ett lättillgängligt sätt så att lärarna kan ta till sig boken.

Vilka lärare riktar den sig till?
– Alla lärare och skolledare från förskola och till gymnasiet, samt lärarutbildningar.

Har du hunnit få några reaktioner på boken?
– Jag har hört att många kommuner redan har gjort beställningar av boken. Även flera lärarutbildarkollegor runt om i landet har hört av sig och frågat när den kommer. Det känns både roligt och nervöst. Jag har också blivit kontaktad av Utbildningsradion som vill att jag ska vara med och göra tv-program om undervisning i naturvetenskap. Det är jätteroligt, men det viktigaste är att boken blir läst och förstådd och att lärare får kunskap om den forskning som bedrivs inom naturvetenskaplig didaktik, och att de ser att de kan ha användning för den.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera