Artikel från Lunds universitet
15 mars 2012

Donation skapar nytt forskningscentrum i Lund

Sveriges Standardiseringsråd, SSR donerar åtta miljoner kronor till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och skapar därmed Sveriges första Standardisation Research Centre.

– Internationell forskning visar att standardiseringen svarar för en betydande del av både tillväxten i ekonomin och höjd levnadsstandard. Användning av standarder bidrar till tillväxt och konkurrenskraft genom billigare produktion, ökad internationell handel, etableringen av nya produkter och branscher samt ökat tjänsteutbyte mellan länder. Vi ser en stor utvecklingspotential när Sverige nu får ett forskningscenter som bidrar till ökade insikter och kunskaper kring standardiseringsarbetet och dess effekter, säger Göran Sjöholm, ordförande för Sveriges Standardiseringsråd.

Donationen på åtta miljoner kronor går till Institutet för ekonomisk forskning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med Standardisation Research Centre är att öka de tvärvetenskapliga forskningsinsatserna kring standardisering samt att bli ledande inom frågor kopplade till området.

Forskningen vid centret kommer att beröra ämnesövergripande frågor som strategi, mikroekonomi, juridik, policy och teknologi. Syftet är förstå och utveckla drivkrafterna bakom standardiseringen och standardernas effekter på företags-, bransch-, nationell och internationell nivå.

– Frågorna kring standarder och standardisering är antagligen mer centrala än någonsin tidigare, givet bland annat de ökade samhällskraven på företags och produkters legitimitet och säkerhet, intensifierad internationell handel och innovation. Att då få möjlighet att bygga upp spetskompetens inom detta område är både angeläget och tacksamt. Det nya centret passar också väldigt väl in i vår existerande forskningsprofil, säger Thomas Kalling, professor, chef för Institutet för Ekonomisk Forskning samt föreståndare för Standardisation Research Centre.

Globaliseringen kräver regelverk inom en rad områden, bland annat miljö, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och tjänster. Standardiseringen erbjuder plattformar som utvecklar dessa regelverk. Standarder är därför en viktig faktor för innovation och utveckling av näringsliv och samhälle och ger också ett viktigt bidrag till höjd produktsäkerhet och tillgänglighet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera