Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2012

Bukpatienter behandlas med antibiotika i onödan

Varje år drabbas tusentals svenskar av akut inflammation av tarmfickor på tjocktarmen (divertikulit). Sedan 50 år tillbaka behandlas dessa patienter med antibiotika. En ny avhandling från Uppsala universitet visar att denna antibiotikabehandling inte gör någon nytta.

Avhandlingen visar också på överraskande hög grad av resistens hos vanliga tarmbakterier mot antibiotika som används frekvent idag.

Patienter som söker vård för divertikulit har sedan 1950-talet behandlats med antibiotika baserat på tradition och ett ”för säkerhets skull-tänkande”. Det har dock inte funnits några vetenskapliga bevis för nyttan med behandlingen. I sin avhandling ifrågasätter Abbas Chabok, överläkare vid kirurgkliniken i Västerås och doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, den traditionella behandlingen med hänsyn till den galopperande resistensutvecklingen.

Abbas Chabok visar i sin avhandling på förekomst av antibiotikaresistens hos patienter med kirurgiska bukinfektioner och visar också belägg för att antibiotikaterapi inte innebär någon nytta vid divertikulit.

I ett delarbete påvisas överraskande hög grad av resistens hos vanliga tarmbakterier mot antibiotika som används frekvent idag vid profylax och behandling inom bukkirurgin.  

I ett annat delarbete testas antibiotikabehandling vid akut okomplicerad divertikulit för första gången efter över 50 års antibiotikaförskrivning vid detta tillstånd. Med en så kallad randomiserad studie utförd på tio sjukhus i Sverige och ett på Island har 623 patienter som sökt med akut okomplicerad divertikulit lottats till behandling med eller utan antibiotika.

– Resultatet visar att antibiotika inte gav någon nytta. Behandlingen förhindrade inte uppkomst av komplikationer till sjukdomen, förkortade inte vårdtiden och kunde inte förebygga återinsjuknande eller behov av kirurgi. Slutsatsen blev därför att antibiotika inte behöver användas vid akut okomplicerad divertikulit, säger Abbas Chabok.

Hans förhoppning är att avhandlingen ska leda till ett genombrott avseende antibiotikabruk vid okomplicerad divertikulit. Det blir då ett steg i rätt riktning mot den galopperande resistensutvecklingen mot antibiotika som pågår.

För mer information, kontakta Abbas Chabok, tel: 021-173 000, 070-720 03 49

Forskningen vid Centrum för klinisk forskning Landstinget Västmanland bedrivs tillsammans med Uppsala universitet. Avhandlingen Colonic Diverticulitis: Diagnostic and Therapeutic Aspects försvaras den 17 mars.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera