Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2012

Högt blodsocker ökar risken vid hjärtinfarkt

Patienter med högt blodsocker har ökad risk för att dö i samband med hjärtinfarkt. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, som även konstaterar att människor med diabetes har mindre chans att överleva ett hjärtstopp på sjukhus.

Diabetes är vanligt bland patienter med kranskärlssjukdom. Tillståndet är allvarligt: enligt en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, leder diabetes hos personer med kranskärlssjukdom till en tydligt ökad risk för en för tidig död.

Doktoranden och forskaren Petur Petursson har i sin avhandling undersökt sambandet mellan störningar i sockeromsättningen och överlevnad efter hjärtinfarkt och hjärtstopp. Avhandlingen visar att patienter med diabetes har mindre chans att överleva ett hjärtstopp på sjukhus. Vidare är diabetes och dess förstadium prediabetes, förknippade med sämre prognos efter kranskärlsoperation.  

– Typ 2-diabetiker med misstänkt kranskärlssjukdom som behandlas med insulin har lägre överlevnad. Vi har inte kunnat påvisa den exakta orsaken, men det kan till stor del förklaras med att sjukligheten är svårare bland de som behandlas med insulin.

Resultaten pekar enligt Petur Petursson på behovet av ett engagerat omhändertagande av kranskärlssjuka patienter, och på vikten av rätt kunna diagnostisera och handlägga störningar i sockeromsättningen.

– Sjukvårdspersonal bör snarast förutsätta att det föreligger någon form av dylik störning hos kranskärlssjuka, och det måste finnas upparbetade strategier för omhändertagande av sådana störningar på alla hjärtkliniker i landet, säger han.

Avhandlingen Aspects of Abnormal Glucose Regulation in Various Manifestations of Coronary Artery Disease försvarades vid en disputation den 23 februari.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera