Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2012

Mediatekniken banade väg för revolutionen i Egypten

Media och teknik, som används på rätt sätt, kan kringgå censur och kontroll. Ahmed El Gody har i sin doktorsavhandling följt utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin i Egypten. Han har undersökt vilken betydelse tekniken har haft för nyhetsredaktionerna men också för samhället i stort och hur de banade väg för revolutionen.

Egypten ligger i täten i arabvärlden när det gäller medieutvecklingen. Landet har ett stort antal tidningar och magasin, satellitkanaler, internet- och mobiltelefonanvändare, och är känt som mellanösterns Hollywood för sin film och tv-produktion. Teoretiskt sett råder det också pressfrihet i landet.

– Men om man tittar närmar finns det sociala koder som sätter stopp. Journalister kritiserar inte sociala värden eller regeringen utan starka bevis. Regeringen äger en stor andel av medierna och utser chefredaktörer och andra nyckelpersoner. Trots revolutionen ser det mer eller mindre likadant ut fortfarande – fast nu har militärrådet den roll som presidenten tidigare hade, säger Ahmed El Gody, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Tekniken öppnade upp för nya möjligheter
Han har under tio år följt arbetet på tre tidningsredaktioner i Egypten. En statligt ägd tidning och två oberoende tidningar. Medias roll i Egypten har varit att sprida regeringens politiska och ekonomiska agenda. Från mitten av 90-talet satsade regeringen på internetcaféer, subventionerade datorer och billiga uppkopplingar för att kunna nå så många människor som möjligt med sin information.

– Men vad man inte räknade med var att den nya tekniken öppnade upp för nya möjligheter. Studier visar hur egyptier tog möjligheten att byta från de av den egyptiska staten kontrollerade nyhetskanalerna till friare media. Till exempel visar mätningar från 2007 att bara 3,9 procent tittade på egyptiska statens kanaler medan 88,4 procent följer nyheterna på Al Jazeera, säger Ahmed El Gody.
Men fram till 2005 verkade inte egyptisk media och journalister förstå hur viktig informations- och kommunikationsteknologin, ICT, var för deras utveckling. Innehållet i tidningarna var detsamma som det publicerat på Internet. Det var statiskt och läsare bjöds inte in att delta. Nyhetsrapporteringen hade fortfarande fokus på officiella källor och sköttes på samma toppstyrda sätt som tidigare.

Medierna har förändrats radikalt
Men under presidentvalet 2005 skedde stora förändringar. ICT användes för att avslöja falska valresultat och organisera strejker. Facebook, YouTube och Twitter blev viktiga plattformar.

– Efter 2005 har medierna förändrats radikalt. Egyptiska journalister började använda sig av olika hemsidor för att undvika den statliga kontrollen och kunna skriva om politik, ekonomi, mänskliga rättigheter och social rättvisa, säger Ahmed El Gody.

Medierna gick från att bara rapportera till att vara aktiva i debatten och påverka den politiska processen. Innan den stora demonstrationen den 25 januari 2011 skrev de oberoende tidningarna på Internet att alla borde gå till Tahrirtorget och protestera. Man flyttade yttrandefrihetens gränser och skapade ett parallellt virtuellt system för information som gick utanför regeringens kontroll och som dessutom realiserades i verkligheten i form av demonstrationer på Tahrirtorget.

– I dagens mediaklimat bör journalister och andra inom media arbeta tillsammans med sin publik för att nå bästa resultat. I Egypten har Internetbaserad radio, tv och nyhetssajter tillsammans med bloggar, aktivisters hemsidor och medborgarjournalism hittat nya vägar för att kunna diskutera politik, ekonomi, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

– Detta är en för Egypten ny sorts journalistik som inte bygger på källmaterial från regeringen utan från vanliga människor. Det bryter mot traditionella regler om vem som sätter agendan. Man vänder upp och ner på ett toppstyrt system. Så den nya tekniken förändrar så väl journalistiken i grunden som det omgivande samhället.

För mer information kontakta Ahmed El Gody: 070 8873 307

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera