Tema

Diabetesmedicin kan förhindra hjärtsjukdom

Den vanliga diabetesmedicinen metformin kan ha skyddande effekter på hjärtat. Det visar en studie genomförd vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan i en första studie på råttor visa att en av de vanligaste diabetsmedicinerna, metformin, också har en skyddande effekt på hjärtat.

Enligt studien, som genomförts i samarbete med en forskargrupp från Neapel och som publiceras i tidskriften Diabetes, bidrar metformin både till att öka pumpförmågan, förbättra energibalansen, minska ackumuleringen av fett och minska antalet hjärtceller som drabbas av så kallad programmerad celldöd.

Resultaten jämfördes med djur som behandlades med ett annat diabetesläkemedel, och där såg man inga positiva effekter på hjärtat.

– Djuren i vår studie behandlades med metformin i ett helt år, vilket visar att effekten tycks vara över lång tid, säger Jörgen Isgaard, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett den svenska forskargruppen i studien.

Diabetsmediciner har visat sig medföra en del allvarliga bieffekter för personer med hjärtsjukdom. Till exempel drogs läkemedlet rosiglitazon nyligen tillbaka på grund av biverkningar på hjärtat. Även metformin kan i ovanliga fall ha biverkningar, framför allt hos personer med njursvikt.

– Våra resultat stärker ändå indikationen för att metformin bör användas som diabetesmedicin, och vi hoppas nu att  våra resultat följs upp med studier direkt på patienter, säger Jörgen Isgaard.

Artikeln Metformin Prevents the Development of Chronic Heart Failure in the SHHF Rat Model publicerades i tidskriften Diabetes den 22 februari.

Diabetesmedicin kan förhindra hjärtsjukdom

 lästid ~ 1 min