Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2012

Cannabis – den gode, den onde, den fule

Cannabisliknande substanser som produceras av kroppen har både terapeutiska och skadliga egenskaper utöver deras välkända ruseffekter, och kroppens cannabinoidsystem kan vara mål för nya strategier vid cancerbehandling.

Cannabisliknande substanser som produceras av kroppen har både terapeutiska och skadliga egenskaper utöver deras välkända ruseffekter, och kroppens cannabinoid-system kan vara mål för nya strategier vid cancerbehandling. Det skriver Sofia Gustafsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 24 februari.

Missbruket av cannabis och preparat innehållande syntetiska cannabisliknande substanser ökar i hela Europa. Samtidigt har cannabisbaserade läkemedel godkänts för vissa medicinska ändamål och i dagarna godkändes i Sverige ett medel för symtomlindring vid multipel skleros (MS). En intensiv forskning pågår om huruvida nya substanser som påverkar kroppens egna cannabinoider kan utnyttjas i medicinskt syfte, bl. a. för att minska smärta och för att hämma tumörers tillväxt. Dessa är anledningarna till att Sofia Gustafssons studerat både nervsystemets och tumörcellers påverkan av cannabinoider.

Kroppsegna cannabinoider, så kallade endocannabinoider, förmedlar en mängd olika funktioner i det centrala nervsystemet och i immunsystemet, och är inblandade i motorisk rörelse, belöningseffekter, inlärnings- och minnesprocesser. Cannabinoider från växtriket och syntetiskt framställda cannabinoider påverkar också dessa funktioner, som alla förmedlas via cannabinoidreceptorer.

Dessutom har cannabinoider visats påverka cellers livsöde. Cannabinoider skyddar vissa av hjärnans celler, medan celler i vissa typer av hjärntumörer, t ex gliom, stimuleras att genomgå kontrollerad celldöd (apoptos) vid exponering för cannabinoider. Den huvudsakliga forskningen kring cannabinoiders effekter i nervsystemet har fokuserats på det vuxna, färdigutvecklade nervsystemet, medan relativt lite kunskap finns om effekter på nervsystem under utveckling.

Sammanfattningsvis visar resultaten från Sofia Gustafssons studier att cannabinoider kan vara celltoxiska för cancerceller såväl som för nervceller, och att de minskar embryonal överlevnad. Dessa resultat är av vikt för vår förståelse såväl av potentialen hos cannabinoidsystemet som målsystem för nya strategier vid cancerbehandling, samt av riskerna med nya droger, som t ex Spice, på nervernas utveckling.

Sofia Gustafsson är uppvuxen i Örnsköldsvik. Hon är doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, enheten för farmakologi. Kontakta henne gärna på
070-288 73 83
090-785 15 14
sofia.gustafsson@pharm.umu.se

Fredag 24 februari försvarar Sofia Gustafsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, farmakologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln ”Effekter av cannabinoider på cancerceller, neuronal differentiering och embryonal utveckling” (engelsk titel: Cannabinoids as modulators of cancer cell viability, neuronal differentiation, and embryonal development).

Disputationen inleds klockan 9.00 i byggnad 6E (Biomedicinhuset), sal E04, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Birgitta Sander, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-51560

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera