Tema

Hur får man elever att lära sig?

Nu startar den nya forskarskolan Learning Study. Totalt har femton verksamma lärare antagits till utbildningen. De kommer under 2,5 år att kombinera forskarutbildning med att utveckla sin egna undervisning. Forskarskolan genomförs vid Högskolan för lärande och kommunikation, Göteborgs universitet och vid Stockholms universitet.

Intresset har varit stort. Av nittio sökande har femton lärare antagits till utbildningen – fem vid vardera lärosäte. Syftet med utbildningen är att lärarna ska forska om hur man kan få elever att lära sig. De antagna lärarna kommer från skolor i Borlänge, Båstad, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Mörbylånga, Stockholm, Uppsala och Vaggeryd.

På måndag den 17 januari 2012 samlas alla för kursstart i Jönköping. Studierna kommer huvudsakligen att ske på distans och våren 2014 ska deltagarna kunna ta ut licentiatexamen.

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är värdhögskola för forskarskolan, som genomförs i samverkan med Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Om Learning study
”Learning study” handlar om praktikbaserad och praktikutvecklande forskning där lärarna äger och formulerar forskningsproblem, som är direkt relaterat till deras klassrumsarbete. Avhandlingsarbetet genomförs tillsammans med arbetslag i den egna kommunen i form av en eller flera ”learning studies”. På så sätt blir även kollegor och skolledare engagerade i forskningsarbetet och grunden läggs till en inriktning på skolutveckling och kunskapsproduktion som fortgår även efter avslutad utbildning.

Kontaktinformation
Kontakt
Ulla Runesson, professor vid HLK och programkoordinator för forskarskolan. Tfn 0739-655 316 ulla.runesson@hlk.hj.se

Mona Holmqvist, docent vid Göteborgs universitet. Tfn 0708-678 506 mona.holmqvist@gu.se

Ingrid Carlgren, professor, Stockholms universitet. Ingrid.Carlgren@inca.su.se

Inger Eriksson, professor vid Stockholms universitet. Tfn 0702-995 053 inger.eriksson@edu.su.se [Ref 1]

Hur får man elever att lära sig?

 lästid ~ 1 min