Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2012

Fler får pneumokockinfektioner men allt färre dör

Vaccinet som ges till barn som skydd mot svåra pneumokockinfektioner är inte heltäckande. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, som konstaterar att antalet diagnosticerade fall har tredubblats de senaste 50 åren.

Varje år dör uppskattningsvis en miljon barn i världen efter att ha drabbats av pneumokockinfektioner. Värst drabbade är barn i fattiga länder, men pneumokocker orsakar sjukdomar och lidande i alla åldersgrupper och i alla länder, även i Sverige.

Det finns i dag två sorters verksamma vaccin: polysackaridvacciner som skyddar mot fler varianter av pneumokocker men som inte kan ges till barn under två års ålder, samt konjugatvacciner som kan ges till små barn men som skyddar mot färre typer.

Erik Backhaus, infektionsläkare på Kärnsjukhuset i Skövde och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat samtliga fall av svåra pneumokockinfektioner hos barn och vuxna i Västra Götaland mellan 1998 och 2001. Studien visar att de senaste konjugatvaccinerna teoretiskt sett kan skydda mot ungefär 70 procent av infektionerna.

-Men omkring 95 procent av alla infektioner orsakades av typer som ingår i polysackaridvaccinet. Det vaccinet kan inte ges till små barn under två år, vilket innebär att det inte kan användas till dem som behöver det mest, säger Erik Backhaus.
Dödrisk relaterad till ålder

I värsta fall orsakar pneumokockerna svår sjukdom där cirka tio procent av patienterna dör inom en månad efter diagnos. Erik Backhaus avhandling visar att dödsrisken beror dels på ålder, dels på bakomliggande sjukdomar – men också att dödsrisken är större för män än för kvinnor. Intressant nog finns också geografiska skillnader: fler svåra pneumokockinfektioner diagnosticeras hos äldre människor över 80 år i övriga delar av Västra Götalandsregionen, än i själva Göteborgsområdet.

–Det kan bero på att man har olika rutiner för i vilken omfattning patienter inom äldrevården remitteras till sjukhus för vård och hur ofta blododling tas, säger Erik Backhaus.
Fler fall, färre dör

Under de senaste 45 åren har antalet diagnosticerade fall av svåra pneumokockinfektioner i Göteborgsområdet tredubblats, från 5 till 15 fall per 100 000 invånare och år. Det beror sannolikt på att man i dag tar betydligt fler blododlingar, vilket gör att fler fall upptäcks. Särskilt bland barn och yngre vuxna har risken att dö i samband med svåra pneumokockinfektioner minskat kraftigt sedan 60-talet, visar avhandlingen.

Förhoppningsvis kommer den nyligen införda pneumokockvaccinationen i allmänna barnvaccinationsprogrammet minska antalet infektioner hos barn men även vuxna.

Avhandlingen Invasive Pneumococcal Infections försvarades vid en disputation vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, den 13 januari.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera