Artikel från Linnéuniversitetet
7 februari 2012

För dem det går bra för – går det riktigt bra, visar ny rapport

Utrikesfödda från de nya EU-länderna som ligger i de högre inkomstklasserna tjänar mer än infödda svenskar. Detta visar en ny undersökning av Mats Hammarstedt och Lina Andersson, forskare vid Linnaeus University Centre for Labour Market Studies.

I genomsnitt har utrikes födda från de nya EU-länderna något lägre månadsinkomst än infödda svenskar, men detta gäller framför allt dem på de lägre inkomstnivåerna. För de som har högavlönat jobb gäller det motsatta.

Studien visar dock också att utrikes födda från de nya EU-länderna generellt sett klarar sig sämre när det gäller inkomster och yrkesposition än utrikes födda från de övriga EU-länderna. De klarar sig dock bättre än utrikes födda med utomeuropeiskt ursprung.

– Vår studie visar på en komplex bild, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Resultaten pekar mot att det finns hinder på den svenska arbetsmarknaden, som gör det svårt för utrikes födda från de nya EU-länderna att nå högre positioner i arbetslivet. Det som är spännande är att se att de utrikes födda som lyckas forcera dessa hinder faktiskt klarar sig mycket bra och att de då ofta har höga inkomster, avslutar han.

Mer information
Mats Hammarstedt: http://lnu.se/lnuc/linnaeus-university-centre-for-labor-market-and-discrimination-studies/personal/mats-hammarstedt
Lina Andersson: http://lnu.se/lnuc/linnaeus-university-centre-for-labor-market-and-discrimination-studies/personal/lina-andersson

Linnaeus University Centre for Labour Market Studies

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera