Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2012

Låga nivåer av fettantikropp ökar risk för komplikationer efter hjärtinfarkt

Hjärtpatienter med låga nivåer av en antikropp i immunsystemet kallad anti-PC, som oskadliggör delar av det ”dåliga kolesterolet”, löper ökad risk att drabbas av komplikationer efter en akut hjärtinfarkt – och därmed ökad risk att dö i förtid.

Detta enligt ny forskning från Karolinska Institutet som publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Cardiology.

– Vår förhoppning är att anti-PC ska kunna användas vid behandling efter en hjärtinfarkt i form av injektioner av dessa antikroppar, säger professor Johan Frostegård, som lett studien vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Hjärtinfarkt orsakas huvudsakligen av något som i dagligt tal kallas åderförkalkning, då så kallade plack bildas i blodkärlens väggar, och som visat sig vara en inflammatorisk sjukdom. I åderförkalkningsplacken finns rikligt med modifierat och oxiderat så kallat dåligt kolesterol, LDL (low-density lipoprotein), som man även skulle kunna beskriva som härsket fett. Dessutom finns det rikligt med döda celler. Problem uppstår när kroppen inte klarar av att rensa bort dessa skadliga ämnen i åderförkalkningsplacken. Om placken sedan brister kan man få en blodpropp eller hjärtinfarkt.

Antikroppar bildas som försvar mot sådant som kroppen uppfattar som farligt. Det kan vara bakterier, men även döda celler som behöver tas om hand. Forskargruppen bakom den nu publicerade studien har i tidigare arbeten visat att det finns naturligt förekommande antikroppar – anti-PC – mot fettämnet fosforylkolin (PC), som bland annat förekommer i det dåliga LDL-kolesterolet samt på döda celler. Forskarnas hypotes är att för låga nivåer av anti-PC kan vara en bidragande orsak till åderförkalkning och andra inflammatoriska sjukdomar.

I sin studie i International Journal of Cardiology visar de nu att patienter som har låga nivåer av anti-PC i samband med akut hjärtinfarkt och svårkontrollerad, instabil kärlkramp löper ökad risk att drabbas av komplikationer och förtidig död. Risken att dö var mer än fördubblad hos hjärtpatienter med låga nivåer av anti-PC. Även risken att få nya hjärtinfarkter eller andra komplikationer var klart förhöjd.

I studien ingick 1185 patienter som sökte sjukhusvård för akut hjärtkärlsjukdom vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under perioden september 1995 till mars 2001. De blodprov som låg till grund för analyserna i studien togs inom 24 timmar efter att patienterna anlänt till sjukhuset.

Resultaten talar enligt Johan Frostegård för att anti-PC kan ha skyddande effekt mot hjärtkärlsjukdom, genom att hämma inflammation och celldöd. Sedan tidigare arbetar hans forskargrupp med att utveckla immunologisk behandling mot åderförkalkningsplack, som siktar in sig på fettämnet fosforylkolin genom att utnyttja anti-PC. Arbetet sker delvis genom ett företag inom ramen för Karolinska Institutets innovationssystem och patent för modellen finns.

– Detta med immunologisk behandling vid hjärtkärlsjukdom är helt klart en svensk specialitet. Andra svenska forskare driver linjen att det är apolipoprotein B, ett äggviteämne och en viktig beståndsdel i LDL, som man bör vaccinera mot. Men det ena behöver inte utesluta det andra utan man skulle kunna tänka sig en kombination, något som vi nu också ska testa, säger Johan Frostegård.

I den aktuella studien har även bland andra professor Kenneth Caidahl och professor Ulf de Faire vid Karolinska Institutet samt forskare från Sahlgrenska Akademin haft en viktig del i arbetet. Projektet är en del av EU-konsortiet CVDIMMUNE, som leds av Johan Frostegård.

Publikation: “IgM-phosphorylcholine autoantibodies and outcome in acute coronary syndromes”, Kenneth Caidahl, Marianne Hartford, Thomas Karlsson, Johan Herlitz, Knut Petersson,
Ulf de Faire & Johan Frostegård, International Journal of Cardiology, online 3 February 2012, doi: doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.01.018.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:
Professor Johan Frostegård
Institutet för miljömedicin
Tel: 08-524 871 41 eller 070-735 23 82
E-post: Johan.Frostegard@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera