Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2012

Ny specialistubildning höjer kvaliteten på äldrevården

Ett nytt utbildningsprojekt där Sahlgrenska akademin samarbetar med fem universitet och högskolor ska ge 70 specialistsjuksköterskor chansen att genomföra studier om hur äldrevården kan förbättras.

– Det känns idag mer angeläget än någonsin att lyfta fram den kompetens som finns när det gäller att vårda äldre, säger Helle Wijk, universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin och Högskolan Väst.

Fördjupad kunskap om äldres upplevelser av att vara bärare av sjukhussjuka. Problematiken kring äldre och undernäring. Säkrare metoder för korrekt smärtbehandling av äldre. Det är några exempel på studier som genomförts vid Sahlgrenska akademin inom ramen för den nätbaserade specialistutbildningen för sjuksköterskor inom äldrevården.

Trettioen sjuksköterskor från södra Sverige tar nu som första kull examen från specialistutbildningen, och kan återgå till nya och tidigare arbeten med nya kunskaper och idéer till förändringar. Två av dem är Therese Haggren och Carina Gårdshage, som studerat hur äldre patienter upplever att drabbas av sjukhussjuka (MRSA).

–Vår studie visade att många äldre upplever ett stort lidande i samband med MRSA smitta, inte först och främst på grund av infektionen i sig, utan på grund av omgivningens attityder och bemötande. Det finns ett stort informationsbehov inom äldrevården, och där specialistsjuksköterskor ha en viktig roll i kunskapsspridningen om hur bakterien sprids och kan stoppas vilket kan bidra till ett ökat välbefinnande och en värdig vård för äldre patienter.

Utbildningsprojektet Vård av äldre ger en magisterexamen i omvårdnad på avancerad nivå och en specialistexamen inom vård av äldre och har arrangerats i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Kontaktinformation
För frågor om utbildningsprojektet:
Helle Wijk, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt Högskolan Väst
0733 70 34 62
helle.wijk@fhs.gu.se

Förändringsprojekt och kontaktuppgifter
Äldres upplevelser av att vara bärare av sjukhussjuka
Kontakt: Carina Gårdshage, zinna.gardshage@hotmail.com, 0708 88 21 34
Therese Haggren, therersehaggren@hotmail.com , 0735 397733

När människan är i fokus och inte diagnosen
Kontakt: Marie-Louise Lövgren, anettelov@live.se , 0707 72 03 09

Smärta hos äldre
Kontakt: Annika Jogbäck, olsson.annika@yahoo.se

Hur man förebygger fall, trycksår och undernäring
Kontakt: Christina Eriksson, thompajan@swipnet.se, 0768 121192

Ny modell förbättrar vårdrelationen
Kontakt: Bahman Panahi, panahibahman@hotmail.com, 0762 68 43 34

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera