Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2012

Mittuniversitetet utvecklar ny laserteknik för regionens företag

Tillväxtverket har beviljat Mittuniversitetet medel för att utveckla innovationer inom fiberoptik och laserteknik för industriella tillämpningar i ett nytt projekt som sträcker sig till 2014.

– Genom att kombinera fiberoptik med laserteknik kan man exempelvis skära tunnare och finare snitt med bättre precision i stål, plåt och plast, säger Magnus Engholm, forskare vid Mittuniversitetets forskningscenter Sensible Things that Communicate, STC.

Projektet syftar till att stärka och bredda kunskapen inom fiberoptik och laserteknik i regionen. Det ska stärka konkurrenskraften och bidra till ökad tillväxt.

Laserteknik används i allt fler industriella sammanhang. Det här ger oss möjlighet att utveckla ny laserteknik där vi kombinerar laserteknik med fiberoptik för att kunna dra nytta av fördelarna som de båda teknikerna ger. Vi ska titta på hur vi kan utveckla och skräddarsy nya lasrar utifrån de behov som företagen i regionen har, säger Magnus Engholm.

I projektet kommer man att genomföra olika insatser för att bidra till en ökad regional kompetensförsörjning, bland annat genom att visa på de möjligheter som tekniken kan ge inom näringslivet för bland annat sjukvård, trä- metall- och processindustrin. Särskilda aktiviteter som riktar sig till ungdomar och framförallt mot unga kvinnor ska genomföras för att fler ska söka sig till regionens tekniska utbildningar och yrken.

Bidraget från Tillväxtverket är på knappt två miljoner kronor. Ytterligare två miljoner kronor satsas av Mittuniversitetet, Länsstyrelsen, Fiber Optic Valley, Region Gävleborg samt medverkande företag från näringslivet. Projektet sträcker sig till juli 2014.

Fakta
Sensible Things that Communicate, STC, är en centrumbildning vid Mittuniversitetet. STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom områdena industriell IT, mobila tjänster och miljöövervakning.

Frågor kan ställas till:
Magnus Engholm, mobil 070-689 57 98 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera