Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2012

Fantastiska svampar spelar viktig roll i framställningen av etanol

De fantasiska svamparna Zygomyceter är föremål för Patrik Lennartssons forskning på Högskolan i Borås. Svamparna kan få stor betydelse för etanolframställning och djurfoderproduktion i framtiden.

Den 9 februari disputerar Patrik Lennartsson med sin doktorsavhandling vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Svamparna används idag huvudsakligen till att framställa jästa maträtter I Sydostasien, men de har egenskaper som gör dem högintressanta även för framställning av bioetanol och djurfoder. De är fenomenala på att bryta ner ämnen som annars kan vara svåra att bryta ner.

-Zygomyceter är en typ av mikrosvampar. Vi har odlat dem och studerat hur de fungerar vid produktion av bioetanol och för att få fram svampbiomassa från olika restprodukter, till exempel restmaterial från skogsindustrin, sulfitkok från pappersmassaindustrin och apelsinskal.

Svamparna klarar allt
Apelsinskal är svårt att bryta ner eftersom de innehåller ämnet limonen som dödar de mikroorganismer som används vid biogas och bioetanolproduktion. Sulfitkok från pappersmassaindustrin är en lösning som innehåller stora mängder socker och som idag bokstavligen eldas upp eftersom det inte kan släppas ut i naturen. En del av sockret används visserligen redan för produktion av biotetanol, men allt socker kan inte omvandlas av de
mikroorganismer som används i nuläget vid produktionen. Zygomyceterna däremot kan använda allt.
-Vi har också undersökt olika faktorer som är intressanta när man odlar svampen – för eventuell storskalig produktion.

Fortsätter forskning i stort projekt
Efter disputationen som äger rum den 9 februari kommer Patrik Lennartsson att fortsätta sin forskning kring svampen i ett stort projekt finansierat av Energimyndigheten för produktion av bioetanol och djurfoder, med bland annat Lantmännen som samarbetspartner.

Svampen har rönt stort intresse och används idag i ett forskningsprojekt för produktion av fiskfoder i en pilotanläggning i Säffle. Där är målet är att kunna ersätta delar av det fiskmjöl som idag används
 
Titel på avhandlingen: “Zygomycetes and cellulose residuals: hydrolysis, cultivation and applications”
Läs avhandlingen

För mer information:
Patrik Lennartsson, Tfn: 033-435 4611, Patrik.Lennartsson@hb.se

Disputation
Den 9 februari disputerar Patrik Lennartsson kl. 10:00 – 12:00 vid Chalmers Tekniska högskola. Adress:  Sal KS101, Kemigården 4, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera