Tema

Design av utrustning för framtidens gruvarbete

Designstudenter på masterprogrammet för avancerad produktdesign har i ett terminsprojekt fördjupat sig i gruvmiljön och arbetat med design av fordon, utrustning såsom hjälmar samt nya effektiva och säkra arbetsrutiner. Sina resultat presenterar de vid en redovisning torsdagen den 26 januari på Designhögskolan i Umeå.

Med fokus på professionell arbetsutrustning i framtidens gruvmiljö, har elva studenter i ett terminsprojekt kartlagt problem- och utvecklingsområden genom bland annat intervjuer och studiebesök i Bolidens Renströmsgruva utanför Skellefteå. Syftet med projektet har varit att identifiera relevanta designmöjligheter och nya effektiva och säkra rutiner, utrustning och produkter för nästa generations gruvarbetare.

Projektet har resulterat i elva individuella designprojekt uppdelat i tre huvudområden: ”Fordonskoncept” med sju olika fordon för antingen borrning, laddning av sprängämnen, borttagning av lösa bergsdelar, ”rockbolting” eller transport av personal och material; ”Hjälmkoncept” med tre olika förslag som fokuserar på säkerhet, kommunikation och arbetsljus; samt ett projekt som inriktar sig på ”Autonom inspektion” av berget för ökad personalsäkerhet.

Projektet startade i början av november i fjol och är ett samarbete mellan Designhögskolan och Boliden som har varit projektets sponsor samt Atlas Copcos Industridesignkompetenscenter i Örebro som har bidragit med design-feedback. Representanter från både Boliden och Atlas Copco kommer att finnas på plats.

Om masterprogrammet i avancerad produktdesign:
Avancerad produktdesign (APD) är ett två-årigt masterprogram vid Designhögskolan. De elva studenterna på APD representerar nio olika nationaliteter: Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike, England, USA, Canada och Colombia. Mer information om programmet: http://www.dh.umu.se/education/programmes/ma-in-advanced-product-design/intro.aspx

För mer information, kontakta gärna:
Thomas Degn, programansvarig
Telefon: 070-684 64 09
E-post: thomas.degn@dh.umu.se

Design av utrustning för framtidens gruvarbete

 lästid ~ 1 min