Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2012

Vulkanutbrott på Island försämrade luften i Stockholm

En ny studie visar att vulkanaskan från vulkanen Grimsvötn på Island, vilken hade ett utbrott med början 21 maj 2011, försämrade luftkvaliteten i Stockholmsregionen och även andra storstäder i Skandinavien. Studien har utförts av Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet i samarbete med internationella forskare.

— Genom att kombinera satellitobservationer och mätningar på marken har vi möjlighet att få en detaljerad bild av hur partiklarna sprids i atmosfären och inverkar på solstrålningen, säger Paul Glantz, forskare vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap.

Många minns nog också Eyjafjallajökull året innan, vars vulkanutbrott orsakade stora problem för flyget i Europa. Oron var stor att askan från Eyafjalajökull skulle leda till höga partikelhalter också i marknivå, men så blev det aldrig – den gången. Nu visar det sig att utbrottet 2011 (Grimsvötn) orsakade kraftigt förhöjda partikelhalter i många svenska, norska och finska städer. Lyckligtvis var utbrottet kortvarigt vilket innebar att påverkan på luftkvaliteten inte blev så allvarlig. I Stockholm passerade “partikelmolnet” under natten vilket minimerade hälsorisken.

Att ha tillgång till mätinstrument som kan detektera dessa partiklar i luften är av stor vikt både för flygtrafiken och för folkhälsan. Aerosolpartiklar i atmsofären påverkar dessutom jordens klimat. I det stora hela så har de en avkylande effekt på klimatet.

Partiklarna detekterades med hjälp av en satellit strax söder om Island den 23 maj och utanför den norska kusten ett dygn senare. Med hjälp av en laserstråle från ett hustak på Arrheniuslaboratoriet vid Stocholms universitet kunde man också uppskatta hur partiklarna var fördelade i höjdled när de natten mellan 24 och 25 maj anlände till Stockholm.

— Det som var överaskande jämfört med tidigare vulkanutbrott var att höga koncentrationer av aerosolpartiklar uppmättes också vid marknivån. Dessa direkta mätningar visar också att partiklarna var ungefär i samma storlek och koncentration som de som generas från bilar med dubbdäck under dagar med torra vägbanor i Stockholm. Här utgör partiklarna alltså också en uppenbar hälsorisk, även om exponeringen denna gång ägde rum under en begränsad tid, säger Paul Glantz.

Ytterligare information Paul Glantz, forskare vid Institutionen för tillämpad mijövetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-674 76 47, e-post paul.glant@itm.su.se“>paul.glantz@itm.su.se
Christer Johansson, professor vid Institutionen för tillämpad mijövetenskap, Stockholms universitet samt även vid Miljöförvaltningen Stockholm, mobil 076-12 28 931, e-post christer@itm.su.se“>christer@itm.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera